Casa Nova de Cal Mata

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Pendès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: C/ de Dalt, 6, Saifores

Descripció:
Cal Mata és una masia situada al petit nucli urbà de Saifores, una població d'origen medieval situada 5 km al sud-oest de Banyeres del Penedès.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Casal senyorial.

Datació: 1915

Localització: Nucli poblacional de Saifores

Descripció:

La casa és la seu de la fundació Àngels Garriga de Mata, creada el 1984, en el que havia estat un mas amb celler. La façana principal, on trobem la inscripció "1915", està dividida per cornises, que marquen els tres pisos d'alçada. La data es troba sobre la porta, definida per una motllura lobulada. A la banda esquerra hi ha dues finestres amb ampit, reixat i motllura lobulada. La primera planta presenta tres balcons amb base, barana de ferro forjat i porta balconera de llinda també motllurada. Per sobre es troben les golfes, definides en façana per tres portes balconeres amb barana, una petita base i  motllura. Rematant l'edifici es troba el terrat que consta d'una barana de ferro forjat intercalada amb pilars fets de paredat.

En el lateral esquerre la casa té dos pisos d'alçada, i en el pis superior trobem cinc obertures amb llinda que condueixen a una terrassa amb coberta de bigues.

Notes històriques:

La fundació de Saifores es data en el segle XII, i el seu desenvolupament urbanístic es va fer, bàsicament, al voltant dels casals de Can Garriga i de Cal Mata. Durant l'any 1915 es va realitzar una important reforma, fruit de la qual és la Casa Nova de Cal Mata, construïda per l'àvia de la Sra. Marta Mata. Abans l'indret era compost per l'antic celler. Posteriorment els baixos també van ser habilitats com a cuines i menjadors per tal d'hostatjar als mestres. En el 1984 es formà la fundació Angels Garriga de Mata.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Seu de la Fundació Àngels Garriga de Mata.

Observacions:

S'utilitza com a casa de colònies, centre d'estades, trobades, estudis, recerques i convivències destinades a escolars i mestres.

Adreça: C/ de Dalt, 6, Saifores

Telèfon: 977 677 104

Fax: 977 698 140

Lloc web: http://usuaris.tinet.cat/mmata/index.html

Adreça electrònica: fagmsaifores@gmail.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.263882], [1.550179]