Castell de Banyeres o la Guàrdia de Banyeres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: Turó del Castell

Descripció:
De fet, no es tracta pròpiament d'un castell si no d'una torre de guàrdia de base circular i murs de paredat comú, parcialment derruïda. Tot i no tenir datada la seva construcció, apareix citada en documents de l'any 986, cosa que ens faria pensar que fou construïda el segle X o XI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Romànic

Datació: Segles XII - XIV

Localització: Al cim del turó que domina la població de Banyeres.

Descripció:

L'element que forma el conegut com Castell de Banyeres és una torre circular, parcialment enderrocada, de la que es manté en peus aproximadament la meitat. El material utilitzat en la seva construcció és la pedra de tamany variat treballada -paredat-, i es conserva una alçada màxima de 12 m.

Notes històriques:

La primera referència de la Torre de Guàrdia de Banyeres és del 938, on apareix citada a la confirmació de les possessions de Lluís d'Ultramar. L'any 988 el rei Lotari assignà al monestir de Sant Cugat el domini de la torre i d'altres castells. En el turó del Puig s'ha trobat restes de ceràmica musulmana, fet que ha plantejat que un possible origen sarraí, sense descartar que siguin fruit d'intercanvis comercials. El 1032 el bisbe Guadall va atorgar com a feu el castell de Banyeres a Mir Llop Sanç. Els Banyers eixamplaren els seus dominis (L'Albornar, Tomoví, Albinyana), que obtingueren en feu de Sant Cugat durant el segle XI. El 1177 el bisbe de Barcelona pledejà contra Guisla de Banyers per usurpació dels drets que la mitra tenia en aquest castell. El 1371 el castell passà al patrimoni reial. Al segle XVII el castell i el lloc de Banyeres encara pertanyien a la corona.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà - Dolent.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Turó del Castell

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament

Fax: 977 671228 Ajuntament

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.281169], [1.578561]