Celler Cooperatiu de Banyeres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: Avda. d'Àngel Guimerà, 27

Descripció:
Edifici del celler del Sindicat Agrícola de Banyeres, construït en estil noucentista l'any 1918, coincidint amb la fundació del Sindicat Cambra Agrícola de Banyeres.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler.

Estil: Noucentisme

Datació: 1918

Localització: Vora la carretera de TP-2124, en direcció a l'Arboç, a l'entrada del nucli urbà

Descripció:

El celler de Banyeres, noucentista, es va construir el 1918, any en què es va fundar el sindicat promotor. Primer es va construir el cos de la dreta i al cap d'un temps el cos intermedi, que feia de magatzem. La nau de l'esquerra, idèntica que la primera, i el segon magatzem van venir després. Les naus són molt senzilles, amb teulada a dues vessants i un coronament trilobulat adornat amb quatre pinacles d'obra cadascuna. El parament és de paredat arrebossat excepte pel maó dels elements estructurals. L'accés a les naus es fa per un portal central d'arc rodó resseguit per una franja de maó. Està flanquejat per dues finestres d'arc rodó, amb la franja dentada. Una filada uneix les tres obertures per les línies d'imposta. Sobre el portal hi ha una finestra triforada amb el vano del mig més elevat i els dos laterals cecs. També són cegues les finestres de les façanes laterals. Els dos magatzems tenen la teulada en voladís. A la nau antiga hi ha un plafó amb la data de 1918.

Notes històriques:

Es tenen dades sobre la seva producció, que havia estat de 10.000 hectolitres de vi, 85.000 quilos d'ordi i 55.000 quilos d'olives. L'any 1978 les activitats del Celler Coopereratiu foren traslladades a les noves instal·lacions de la Cooperativa Agrícola i Caixa Rural.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura industrial modernista i noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2012.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Avda. d'Àngel Guimerà, 27

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament.

Fax: 977 671 228 Ajuntament.

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.278502], [1.585917]