Cellers de Cal Ventosa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cellers

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: C/ Major, 5

Descripció:
Naus de caire industrial construïdes a inicis del segle XX com a celler del casal de Cal Ventosa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Celler.

Estil: Noucentisme. Obra popular.

Datació: c. 1915

Localització: Nucli històric de Banyeres del Penedès

Descripció:

Es troba situat davant de l'edifici dels masovers, i el componen de tres naus de característiques semblants. Els tres edificis presenten unes cobertes de dues vessants i una sèrie d'obertures (una porta d'accés i dues portes laterals o bé dues finestres laterals). Les dues construccions són fetes de paredat i tenen una decoració amb maó.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura noucentista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

 

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Celler.

Adreça: C/ Major, 5

Telèfon: 977 671 350 Ajuntament

Fax: 977 671 228 Ajuntament

Lloc web: http://www.banyeres.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.banyeres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.280711], [1.578806]