Mas de Sabartés

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Banyeres del Penedès

Adreça: Carretera TP-2125 del Vendrell a St Jaume dels Domenys. El Priorat de Banyeres

Descripció:
Casa senyorial de tres plantes d'alçada de les que en sobresurt una torre de base quadrada i coberta a quatre aigües, que constitueix el seu element més característic. Annex a l'edifici principal hi ha una petita capella.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal

Estil: Eclecticisme

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Al nucli poblacional del Priorat de Banyeres

Descripció:

L'edifici principal de tot el conjunt de Sabartès és l'habitatge dels senyors. Sabartès és compost, a més, per l'habitatge dels masovers i una sèrie de magatzems. Tot queda envoltat per unes petites torres cilíndriques i uns murs que donen un caire molt defensiu a tot el conjunt. L'edifici principal és d'enormes dimensions. Antigament la façana principal era l'actual part posterior de la casa on encara es troben els jardins. L'actual façana principal denota l'existència d'un cos central dividit per cornises que presenta tres plantes. Els baixos tenen unes portes balconeres i la porta d'accés amb arc de mig punt. El pis noble té quatre portes balconeres. Les golfes presenten unes finestres semicirculars. Al costat dret hi ha una galeria d'arc de mig punt emmerletada. A l'esquerra es troba un cos quadrat que sobresurt i és compost per dues plantes, darrera del qual ressalta una torre de cobertes a quatre vessants. Damunt el portal torà hi ha la data de 1620 en un escut.

L'edifici dels masovers consta d'una sola planta. La porta té una obertura d'arc rebaixat i una finestra rectangular a cada banda. Està rematat per una cornisa sobresortida i una balustrada, al centre de la qual s'alça una torre de cobertes còniques, sota la qual hi ha els dos dipòsits de l'aigua. La construcció està feta de paredat i decorada amb maó.

El celler del mas està format per una gran nau amb cobertes de dues vessants, a la qual s'ha adossat a la banda esquerra una nau més petita. La façana presenta dues portalades d'arc de mig punt separades per una finestra també de mig punt, damunt la qual hi ha una rosassa. Està rematada per una sèrie de graons decorats amb maó.

Notes històriques:

La gran casa senyorial de Sabartès, l'any 1846, era propietat de Joaquim Canals de Foraster, veí de Tarragona. Hi havia 14 veïns, quatre de la masia i la resta de les masies del voltant. Posteriorment passà a ser propietat de Ramon de Morenès i Garcia Alesson, el qual reunia els títols de Comte del Asalto, Marquès de Griny i Baró de les Cinc Torres, i que fou diputat per Tarragona. Aquest nou propietari donà a la casa el seu caire senyorial i defensiu, tipus castell amb torres als extrems. El Comte de l'Asalto posseïa també altres propietats com són Cal Garriga de Saifores, el Molí del Blanquillo i altres, que foren repartides entre els seus fills. Després, Sabartès fou heretat per la seva filla Maria Teresa.

Disposició: Pla d'Organització Urbanística Municipal

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Restauració. Bodegues Sumarroca

Observacions:

Actualment és propietat de les Bodegues Sumarroca: Heretat Sabartés, Grup Jardí.

Adreça: Carretera TP-2125 del Vendrell a St Jaume dels Domenys. El Priorat de Banyeres

Telèfon: 93 804 91 64

Lloc web: http://www.grupjardi.com

Adreça electrònica: info@grupjardi.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.275473], [1.553321]