Casa Forta a Pinyeres

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Batea

Adreça: Antic poble de Pinyeres.

Descripció:
La Casa Forta de Pinyeres de planta rectangular té un interior destacat on es localitza l'antiga porta d'entrada amb un relleu i sota les escales d'accés al primer pis trobem un gran dipòsit circular realitzat amb carreus.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casa Forta.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XIV-XV.

Localització: Situat a la dreta del riu Algars, a uns 16 km del poble de Batea, a l'antic poble de Pinyeres.

Descripció:

La Casa Forta de Pinyeres, és un edifici de forma rectangular amb el cobert a dues aigües amb el carener paral·lel a la façana principal. La façana posterior de la casa és més alta que la principal degut a que té que vèncer un desnivell del terreny. Observant tot l'edifici trobem poques obertures i algunes d'elles són espitlleres. La porta principal mostra un canvi de parament casa que evidencia que es va annexar posteriorment a l'edifici. A la dreta d'aquest cos trobem un forn. A l'interior de l'edifici es localitza l'antiga porta d'entrada que és d'arc de mig punt adovellada i a sobre hi ha un relleu amb una arc conopial i una creu de Malta al centre. També, al seu interior, sota les escales d'accés al pis superior, hi ha un gran dipòsit de planta circular fet tot de carreus. El parament de la Casa Forta està realitzat en carreus que estan més ben escairats a la part baixa de la casa que a la part superior.

 

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Antic poble de Pinyeres.

Telèfon: 977 430 003 Ajuntament

Fax: 977 430 350 Ajuntament

Lloc web: http://www.batea.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.batea@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.125966], [0.209774]