La Torre de Martí

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Terra Alta

Municipi: Batea

Adreça: Al nucli urbà de la vila.

Descripció:
La torre de Martí, torre de defensa o casa forta, actualment conserva els murs de tancament perimetrals, la resta de murs es conserven integrats a les construccions actuals o es localitzen al subsòl de la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Datació: Segle XV

Localització: Nucli urbà

Descripció:

La torre de Martí és una torre de defensa o casa forta que presenta planta rectangular. Actualment es conserven en alçat els seus murs de tancament perimetrals, amb rehabilitacions i modificacions posteriors a la seva construcció inicial. La resta dels murs i estructures corresponents a la seva evolució i ús es conserven, integrats a l'edifici i urbanisme actuals, o bé se situen al subsòl.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Al nucli urbà de la vila.

Telèfon: 977 430 003 Ajuntament

Fax: 977 430 350 Ajuntament

Lloc web: http://www.batea.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.batea@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.094342], [0.314082]