Perxe o cobert

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Terra Alta

Municipi: Batea

Adreça: C/ cavallers C/ del mig C/ Sant Miquel

Descripció:
El perxe o cobert és un element medieval molt usual a la terra alta, encara que, els darrers anys, molts d'aquests s'han perdut per facilitar la circulació rodada. A pesar de tot, Batea és el màxim exponent de la zona i no constitueixen un element aïllat sinó una imatge que es va repetint que marca la personalitat del barri vell. Són elements que utilitzen l'arc apuntat o de mig punt rebaixat de vegades, sempre de pedra. El sostres estan embigats amb fusta que en molts casos no s'encasta directament al mur, sinó que es recolza sobre altres paral¿leles i adossades al mur mitjançant mènsules. Els murs interiors acostumen a tenir portades adovellades, moltes de les quals, actualment cegades.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Cobert.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XV-XVI

Localització: Nucli urbà

Descripció:

El perxe o cobert és un element medieval molt usual a la terra alta, encara que, els darrers anys, molts d'aquests s'han perdut per facilitar la circulació rodada. A pesar de tot, Batea és el màxim exponent de la zona i no constitueixen un element aïllat sinó una imatge que es va repetint que marca la personalitat del barri vell. Són elements que utilitzen l'arc apuntat o de mig punt rebaixat de vegades, sempre de pedra. El sostres estan embigats amb fusta que en molts casos no s'encasta directament al mur, sinó que es recolza sobre altres paral·leles i adossades al mur mitjançant mènsules. Els murs interiors acostumen a tenir portades adovellades, moltes de les quals, actualment cegades.

Notes històriques:

La major part d'aquests "perxes" estan pujant pel carrer Major, a mà dreta, sobretot al carrer Cavaller, al carrer del Mig o Sant Miquel.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació. Cobert.

Adreça: C/ cavallers C/ del mig C/ Sant Miquel

Telèfon: 977 430 003 Ajuntament

Fax: 977 430 350 Ajuntament

Lloc web: http://www.batea.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.batea@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.095639], [0.310294]