Casa a l'avinguda de l'Assumpció de Nostra Senyora, 7

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: Avda. de l'Assumpció de Nostra Senyora, 7

Descripció:
Edifici que ocupa el xamfrà de l'avinguda de l'Assumpció de Nostra Senyora i el carrer de Sant Magí. De la seva estructura destaca el cos aixecat en forma de torre que ocupa el xamfrà.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Eclecticisme.

Datació: Finals del segle XIX, inicis del segle XX.

Localització: Nucli urbà de Bellvei.

Descripció:

Edifici d'una sola planta amb un segon pis que ocupa únicament la cantonada, en forma de torre cantonera. La porta d'accés al pis principal de la planta baixa és rectangular, i està flanquejada per dues finestres rectangulars amb reixat a la dreta i una a l’esquerra, sota la torre. A sobre hi ha una cornisa i balustrada. La torre té dos pisos, quedant la planta baixa separada del pis superior, on hi ha una finestra rectangular, per tres cornises. Com a remat hi ha una barana amb motius gòtics sostinguda per unes cartel·les. Totes les obertures presenten decoració d’un carreuat a base d’una capa d’enlluït rosa, que es combina amb una imitació, més fosca, d’una obra vista de maó.

Notes històriques:


Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Avda. de l'Assumpció de Nostra Senyora, 7

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament.

Fax: 977 168 115 Ajuntament.

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica: registre@bellvei.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.239418], [1.576497]