Casa al carrer Jaume Palau, 2

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: C/ Jaume Palau, 2-Plaça Nova, 4

Descripció:
Casal situat en el centre històric del poble, que ocupa el xamfrà de la Plaça Nova i el carrer Jaume Palau. Els darrers anys s'han realitzat moltes reformes que han transformat en gran mesura la façana.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal.

Estil: Obra popular.

Datació: Finals del segle XIX.

Localització: Nucli històric de Bellvei.

Descripció:

Edifici de tres pisos en la façana principal, la que dóna al carrer Jaume Palau. Aquí l’accés es fa a través d’una porta d’arc escarser culminat per la inscripció “1870”, que té al costat dret una finestra rectangular. Al primer pis trobem un balcó amb barana de ferro i per sobre, les golfes, estan il·luminades amb finestres rectangulars.

La façana que dóna a la Plaça Nova té només dues alçades; la planta baixa té una porta rectangular i, a la dreta, dues finestres també rectangulars de mides diferents. Per sobre es troba un terrat definit, a nivell de façana, per cinc arcades de mig punt tancades per baranes de ferro, que giren en angle en el xamfrà amb tres arcades més, afaçanades al carrer Jaume Palau, que recolzen lateralment en el cos principal de tres pisos.

Notes històriques:

L’únic element de datació amb què comptem és la inscripció sobre la porta principal. No obstant, sabem que les arcades del primer pis-terrat són fruit d’una reforma posterior, ja que no apareixen a la documentació fotogràfica de principis del segle XX.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Jaume Palau, 2-Plaça Nova, 4

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament.

Fax: 977 168 115 Ajuntament.

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica:

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.240801], [1.576547]