Casa dels masovers de Cal Roig

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: Plaça Nova.

Descripció:
La casa dels masovers de Cal Roig està situada en el centre històric del poble, en la mateixa plaça on es troba la casa senyorial de Cal Roig.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici agrícola i residencial.

Estil: Obra popular.

Datació: Inicis del segle XX.

Localització: Nucli històric de Bellvei.

Descripció:

Edifici de dues plantes separades per una estreta cornisa. L’accés es realitza per una portalada d’arc escarser, flanquejada per finestres rectangulars amb reixat, que dóna a un pati interior que articula diverses dependències agrícoles. El pis noble presenta tres balconeres amb barana i base. A sobre hi ha una altra cornisa i una barana de paredat.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Plaça Nova.

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament.

Fax: 977 168 115 Ajuntament.

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica: registre@bellvei.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.240994], [1.576326]