Casa Rectoral de Bellvei

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: Plaça de l'Església, 3

Descripció:
Edifici de la rectoria de Bellvei. Està situat en el nucli del centre històric del poble, al costat de l'església parroquial i l'ajuntament.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edificio religioso.

Estil: Obra popular.

Datació: Inicis del segle XIX.

Localització: Nucli històric de Bellvei.

Descripció:

Destaca l'escalinata d'accés que du cap a la porta principal. L'edifici, totalment arrebossat i emblanquinat, presenta tres plantes. Els baixos tenen una portalada d'arc de mig punt, la clau del qual té una mitra dibuixada. La planta noble consta d'un balcó a la part central amb barana de ferro, porta balconera i la data "1805" a la llinda, amb una finestra amb ampit a banda i banda. La planta superior, de les golfes, té finestres rectangulars, dues de les quals estan totalment tapiades amb maó i la tercera, a la dreta, tan sols ho és parcialment.

Notes històriques:

L’única referència que tenim de la seva construcció és la citada inscripció de la llinda amb la data “1805”.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Religiós.

Adreça: Plaça de l'Església, 3

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament.

Fax: 977 168 115 Ajuntament.

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica: registre@bellvei.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.241243], [1.576689]