Mas de la Muga

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: Camí de la Muga

Descripció:
Edifici construït amb materials de l'antic casal que ocupava aquest lloc, en el segle XIX, però seguint un estil historicista que imita un castell d'època medieval.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal fortificat.

Estil: Historicisme

Datació: Segle XIX

Localització: En una zona rústica, a la qual s'accedeix per un camí procedent de la carretera de Calafell TV-2126, conegut com Camí de la Muga

Descripció:

Castell situat al cim d'un turó, construït amb materials de l'antic casal medieval que ocupava aquest lloc. L'actual edifici està força mal conservat, tot i que es mantenen tres torres. A la banda lateral dreta es conserven dues de cilíndriques i emmerletades que presenten una torratxa i una sèrie de matacans sostinguts per cartel·les. A l'esquerra es pot veure una torre de tipus quadrangular rematada per merlets i amb un matacà. Malgrat estar molt enderrocat encara es poden observar una sèrie de finestres rectangulars. L'edifici està realitzat en maó i ferro. En una fotografia del 1950 recullida al llibre Els castells catalans es pot veure la degradació que ha sofert l'edifici.

També es conserva una cisterna, coneguda com la cisterna del castell de la Muga, de forma cilíndrica i rematada per una cornisa i una volta cònica. A la part que dóna al castell té una obertura per treure l'aigua. Actualment és plena de runa. Està situada una mica més avall que el castell i consta d'una mitja canal que serveix per recollir l'aigua.

Notes històriques:

Ja a inicis del segle XI es té constància de la presència d'un mas en aquest indret. El mas fou objecte d'una restauració poc afortunada, que li atorgà un aspecte carrincló, precedida d'una destrucció per tal d'aprofitar els materials. Avui dia el seu aspecte és decadent ja que, en ser abandonat, va començar un ràpid procés d'enderroc.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Camí de la Muga

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament

Fax: 977 168 115 Ajuntament

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica: registre@bellvei.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.224066], [1.565731]