Torre de Bellvei o de Cal Roig

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bellvei

Adreça: Plaça Nova, 1

Descripció:
Torre defensiva de forma cilíndrica, bastida en època medieval, i que actualment ha quedat embeguda dins dels habitatges del nucli històric de Bellvei.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIV-XV

Localització: Dins del nucli històric de Bellvei

Descripció:

La torre ha quedat englobada al casal gòtic de Can Roig de la població. Presenta una forma cilíndrica i té dues obertures molt estretes, una d'arc de mig punt i una altra de forma quadrada, col·locades anàrquicament. A la banda esquerra hi ha una estructura quadrangular sostinguda per dues cartel·les. La torre ha estat una fortalesa menor en el terme de Castellet.

Notes històriques:

La torre està documentada ja el 1037. Els seus propietaris es cognominaren Bellvei. Arnau de Bellvei, propietari de la torre, era de l'ordre de l'hospital i preceptor de la casa de Sant Valentí de les Cabanyes. El 1326 Guillem de Bellvei comprà el castell de Lavit per anys i, al negar-se els seus descendents a restituir-lo, hagué d'intervenir el rei Pere III per obligar-los a la restitució. 

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge particular

Adreça: Plaça Nova, 1

Telèfon: 977 168 185 Ajuntament

Fax: 977 168 115 Ajuntament

Lloc web: http://www.bellveidelpenedes.com/

Adreça electrònica: registre@bellvei.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.241004], [1.576569]