Aqüeducte de la Xalamera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Benifallet

Adreça: Dins de la finca de la Xalamera

Descripció:
Aqüeducte de proveïment d'aigua al Mas de la Xalamera. L'estructura més destacada és un pont que salva un barranc i que es troba a uns 700 metres del mas.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Aqüeducte

Estil: Obra popular

Localització: Dins de la finca de la Xalamera

Descripció:

Aqüeducte que es troba dins de la finca de Xalamera, construït per salvar un petit barranc situat al darrere de la masia del mateix nom. No se sap d'on procedia l'aigua, ja que es conserven altres restes de l'aqüeducte pròpiament dit, encara que se suposa que venia de la font del Fangar, cabdal de la qual és avui encara molt abundant i que dóna a la carretera N-230 de Tortosa a Gandesa. Està constituït per un massís de pedres de diverses mides unides amb morter i tres arcs ogivals, un central que es recolza directament sobre el barranc i els altres dos més amunt, a cada banda del primer. El tipus de pedra emprada com a carreus per aixecar aquestes arcades semblen ser de procedència forana, o al menys no pròpies del terreny immediat: arenisca per l'arc inferior, calcària per a les superiors. Per damunt de l'arc central hi ha una filada de maons que sobresurten i formen una línia fistonada que es veu només a una banda de l'aqüeducte. La part superior o canal de l'aigua són teules posades cap per amunt d'uns dos pams d'amplada.

Notes històriques:

No sabem quina va ser l'època de construcció d'aquest aqüeducte. La notícia més antiga referent a la finca de Xalamera és de l'any 1268, quan el rei Jaume I va aconsellar la concòrdia entre l'abat de Benifassà i l'Orde de Sant Joan de Jerusalem o Hospitalers en relació a la possessió del lloc de Rosell: l'abat va renunciar a tota acció sobre Rosell i va rebre dels Hospitalers el domini directe d'una granja coneguda com Xalamera. El tractat va ser aprovat pel rei l'11 d'octubre del mateix any (1268).

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 09/07/2003

Publicació: DOGC 28/01/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: No es pot visitar

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Hi ha molta semblança entre la tècnica constructiva de l'aqüeducte i els "margens" que es troben a la mateixa finca.

Es troba inclòs dins del "Pla Especial urbanístic "La Xalamera" que està en procés de redacció.

Adreça: Dins de la finca de la Xalamera

Telèfon: 977 462 005

Fax: 977 462 289

Lloc web: http://www.benifallet.org

Adreça electrònica: info@benifallet,org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.943439], [0.482088]