Jaciment arqueològic d'Aldovesta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Benifallet

Adreça: A l'extrem occidental del massís del Cardó.

Descripció:
Restes d'un únic edifici, d'uns 200 m2, interpretat com un assentament comercial d'època protohistòrica.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Poblat protohistòric

Estil: Obra popular

Datació: -900 / -550

Localització: Morrot calcari delimitat per un meandre del riu Ebre.

Descripció:

Morfològicament es tracta d'un morrot de l'extrem occidental del massís del Cardó, situat a l'esquerra del riu Ebre i delimitat per un meandre molt acusat. Al punt d'inflexió, l'amplada del corrent fluvial és de només 85 metres. Dels costats septentrional i oriental és delimitat per forts penya-segats de difícil accés, mentre que per la banda de llevant les pendents són més suaus. La vessant oriental del turó està aterrassada pel conreu de garrofers, mentre que les vessants nord-occidentals i meridionals presenten restes de garriga i bosc de pi blanc. Des del punt de vista geològic, el morrot és un aflorament format per dolomites, margues, sorres i roca calcària. S'hi pot accedir amb cotxe per la carretera comarcal que uneix Tivenys i Benifallet, per una desviació que hi ha a l'esquerra d'aquesta, uns metres després d'haver passat el quilòmetre 20, venint de Benifallet. El jaciment està format per un conjunt de construccions que formen un únic edifici, d'uns 200 m2. S'han identificat quatre habitacions quadrangulars i dues semicirculars, amb diferents usos per a cadascuna d'elles. A l'àmbit més gran, considerat com a magatzem, s'hi localitzaren àmfores fenícies datades cap al segle VII aC, material que també ha aparegut en uns altres àmbits, juntament amb ceràmica a mà de producció local. Els investigadors interpreten aquest assentament com un nucli comercial, per les reduïdes dimensions i les característiques dels materials trobats, el que fa que li sigui assignada una funció de centre receptor i redistribuïdor de les importacions fenícies a la zona. Les estructures del jaciment es conserven a molt poca alçada. Presenten un sòcol de doble parament de lloses falcades i farcit amb pedruscall barrejat amb fang, damunt del qual s'aixecava una paret de tovot o tapial. No tenien fonamentació i descansaven directament sobre la roca. L'estratigrafia obtinguda presenta un sol moment d'ocupació, des de la meitat del segle VIII fins el 580 aC, amb àmfores fenícies Vuillemont R-1. Cal destacar la troballa d'un conjunt de bronzes relativament arcaics. El jaciment presenta íntegra tota la seva planta, encara que es troba en un incipient procés de degradació.

Tipus: Jaciment arqueològic

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

BELARTE, Maria Carme. "Techniques de construction et architecture protohistorique indigène dans le nord-est de la péninsule Ibérique". A: TRÉZINY, Henri (ed.). Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire. Actes des rencontres du programme européen Ramses2 (2006-2008). Paris: Errance, 2010. (Bibliothèque d'Archéologie Méditerranéenne et Africaine; 3), p.319-327. 

BOSCH GIMPERA, P.; COLOMINAS, J. "Cova de la Culla". Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. VII, p.3-26.

MASCORT, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. "L'establiment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). Un punt clau del comerç fenici a la Catalunya meridional". A: Tribuna d'Arqueologia 1987-1988. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1988. p.69-76.

MASCORT, M.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. El jaciment protohistòric d'Aldovesta (Benifallet) i el comerç fenici arcaic a la Catalunya Meridional. Tarragona: Diputació de Tarragona, 1991.

MASCORT, M.T.; SANMARTÍ, J.; SANTACANA, J. "El yacimiento de la primera edad del hierro de Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre). Un enclave del comercio fenicio en el bajo Ebro". A: XIX Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza: Secretaría General de los Congresos Arqueológicos Nacionales, 1989. Vol. II. p.341-352.

NADAL, J.; ALBIZURI, S. "El Barranc de Gàfols (Ginestar, Tarragona) i Aldovesta (Benifallet, Tarragona): el estudio arqueozoológico como base de teorización sobre la dieta humana a principios de la Edad del Hierro y la complejidad económica en el curso bajo del Ebro". Pyrenae. 30, p.207-221.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

S'han dur a terme treballs d'adequació al jaciment per tal de garantir la seva conservació,atesa la recent adquisició del mateix per part de l'Ajuntament de Benifallet, amb càrrec al Conveni Generalitat-Diputació.

Adreça: A l'extrem occidental del massís del Cardó.

Telèfon: 977 462 005

Fax: 977 462 289

Lloc web: http://www.benifallet.org

Adreça electrònica: info@benifallet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.952474], [0.493088]