La Xalamera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Benifallet

Adreça: Al Km 35,5 de la carretera C-12, Eix de l'Ebre

Descripció:
Masia de la riba dreta de l'Ebre l'origen de la qual podria remuntar-se a l'època de la reconquesta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII-XIX

Localització: A la riba dreta del riu Ebre

Descripció:

Masia constituïda per un edifici principal o habitatge dels propietaris, i altres dependències annexes per a desar la maquinària, els animals, per a ús dels pagesos que hi treballen, etc. L'estructura dels edificis és semblant: planta rectangular, teulada a doble vessant i un pis. Al cos principal és una mica més complicada degut a l'addició d'altres dependències. A més de la cuina, menjador, rebost i habitacions de dormir, concentrades en aproximadament els dos terços que apunten al nord, posseeix altres elements de tradició més antiga, com la presó, precedida d'una habitació per a la guàrdia, al costat de la qual hi ha una quadra pels cavalls amb dues arcades ogivals. Totes les dependències donen a un pati descobert d'on surt una escala que porta al primer pis que, quan la propietat estava repartida entre diferents masovers, es va dividir entre tres famílies. També hi ha una espadanya a sobre la presó, indici d'una capella més antiga, o pel caire religiós de la fundació original.

Les edificacions existents al conjunt són les següents:

El mas central. Edifici original amb estructures medievals a les quals s'han anat afegint ampliaciosn i reformes al llarg dels segles fins a conformar l'edifici actual amb una superfície construïda de 1068 m2 entre planta baixa i planta elevada. Adossat al mas hi ha un magatzem annex, una construcció menor amb una sola crugia situat perpendicularment a l'edifici principal en un estat de conservació més deficient i una superfície de uns 90 m2.

Nau 1. Edifici nau-magatzem.  Una de les dues construccions situades simètricament sobre l'eix del conjunt.  Ocupa la part sud i, tot i que des de la plaça central es veuen molt semblants, aquest compta amb dos nivells ja que a més de la planta a nivell de la plaça, existeix un altra planta soterrada amb accés des d'una cota inferior del terreny. La seva superfície és de 345 m2.

Nau 2. Edifici nau.magatzem.  L'altra de les dues construccions situades simètricament sobre l'eix.  Ocupa la part nord i només té una planta d'alçada.  La seva superfície és de 320 m2.

A la part sud de la bassa trobem una altra edificació més petita nomenada colomar, però que no sembla que sigui aquest el seu ús sinó més aviat podria ser per cobrir un pou d'extracció d'aigua i encabir la maquinària.  Té dues plantes d'alçada i una superfície d'uns 50 m2.

Magatzems posteriors.  Són unes edificacions en forma de "L" que configuren una plaça rectangular a la part posterior del mas.  Són edificis de caràcter menor que estaven dedicats a la cria d'animals.  La seva presència és important per la seva disposició conformant un segon pati de servei a la part del darrera.  la seva superfície és de 335 m2.

Notes històriques:

Finca més meridional de la riba de l'Ebre, pertanyent al municipi de Benifallet i afrontada amb el municipi de Xerta. Encara que poca cosa coneixem sobre la seva evolució històrica, li suposem diverses ocupacions: el seu origen podria, de moment, remuntar-se a l'època de la reconquesta d'aquestes terres als musulmans i, com era normal en aquest període, passar a formar part del senyoriu d'algun noble o d'alguna orde militar. Si bé és cert que l'Orde Militar del Temple va ser molt important a la comarca del Baix Ebre, no sabem res en relació a Xalamera. Només tenim constància que el 14 de setembre del 1268 el rei Jaume I va aconsellar la concòrdia entre l'abat de Benifassà i l'Orde de Sant Joan de Jerusalem o Hospitalers en relació a la possessió del lloc de Rosell: l'abat va renunciar a tota acció sobre Rosell i va rebre dels Hospitalers el domini directe d'una granja coneguda com Xalamera. El tractat va ser aprovat pel rei l'11 d'octubre del mateix any (1268). En època contemporània c¡va ser repartida entre diversos masovers, però actualment és propietat única, encara que es conserven altres masies per la propietat i indicis en la pròpia masia original o nucli.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 09/07/2003

Publicació: DOGC 28/01/2004

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Edifici civil. Masia

Observacions:

Per arribar a Xalamera s'ha de seguir la carretera N-230 Tortosa-Gandesa. Al km 27.500 surt un camí de terra a ma dreta que anirà paral·lel a la vora del riu i que condueix exclusivament a aquesta finca. Actualment l'edifici principal aprofita només la planta baixa, la resta de l'edifici (primer pis) és insegura.

Adreça: Al Km 35,5 de la carretera C-12, Eix de l'Ebre

Telèfon: 977 462 005

Fax: 977 462 289

Lloc web: http://www.benifallet.org

Adreça electrònica: info@benifallet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.943040], [0.487790]