Cal Federico

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Benissanet

Adreça: C/ de l'Ebre, 1

Descripció:
Aquest casal es troba situat ocupant un xamfrà, format per dos cossos adossats i amb decoració de motllures i mènsules sota els balcons, que li donen un aspecte senyorial. Al seu interior destaca un gran caracteritzat per les galeries d'arcs de ferradura i carpanells.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Finals segle XIX. Inici segle XX

Localització: Nucli urbà. Cantonada entre el carrer de l'Ebre, el de Miravet i el de la Palla.

Descripció:

Cal Federico és un edifici residencial de planta baixa i dos pisos d’alçada i dividit en tres crugies. La façana principal que dona al carrer Ebre, presenta una porta d’accés de grans dimensions emmarcada amb carreus i decorada amb motllures, i un gran balcó, de barana molt treballada, sostingut per mènsules.

Les obertures que presenta el primer pis són obertures rectangulars i amb sortida a balcons exempts amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballat.

El segon pis presenta diferents finestres balconeres rectangulars delimitades per baranes de pedra decorades amb dos rosetons.

De tot el edifici, cal destacar el gran pati interior, al que donen els dos pisos superiors. El primer pis posseeix una galeria d’arcs de ferradura , delimitats per una senzilla barana de ferro. A la segona planta trobem una galeria oberta formada per tres arcs carpanells pintats.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge. Botiga.

Observacions:

La crugia de llevant presenta una porta rectangular que dóna accés a un local comercial.

Adreça: C/ de l'Ebre, 1

Telèfon: 977 407 005 Ajuntament

Fax: 977 407 005 Ajuntament

Lloc web: http://www.benissanet.altanet.org/

Adreça electrònica: csentis@benissanet.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.056410], [0.634538]