Restes de les Muralles Carlines

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Benissanet

Adreça: Paratge del Camp de la Vila, Camí de les Mitjanes.

Descripció:
Actualment es conserven uns cinc metres de la muralla carlina, que envoltava i protegia tota la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Muralla.

Estil: Obra popular.

Datació: Mitjans segle XIX

Localització: Sud-est del nucli urbà de la població. A l'extrem de llevant del nucli històric de la vila, pel camí de les Mitjanes.

Descripció:

Actualment, els cinc metres de muralla carlina que resten conservats s’han reconvertit en feixes o marges que delimiten la zona rústica de la vila.  D’aquesta muralla de pedra que protegia la vila, destaca un tram on es pot observar una porta d’arc rebaixat, actualment tapiat. A sobre d’aquest, trobem un carreu de pedra on es por llegir “ANNO 1840”.

La muralla està construïda amb pedres mitjanes desbastades, disposades en filades i lligades amb morter de calç. Podem veure, també, alguna reconstrucció feta amb maons.

Notes històriques:

Durant les guerres carlines, la primera 1833-1839, la segona 1846 i 1849 i la tercera 1872-76, es va construir la muralla que envoltava Benissanet.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Paratge del Camp de la Vila, Camí de les Mitjanes.

Telèfon: 977 407 005 Ajuntament

Fax: 977 407 005 Ajuntament

Lloc web: http://www.benissanet.altanet.org/

Adreça electrònica: csentis@benissanet.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.056816], [0.638125]