Sénia del Mas Taniet o de Melitja

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Molins

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Benissanet

Adreça: Paratge dels Cotxos, camí vell de Móra.

Descripció:
La sénia està formada per la torre, circular i sense coberta, i el pou excavat a sota terra.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Industrial. Molí

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVIII-XIX

Localització: Nord-est nucli urbà, a la zona del Cotxos i a prop del camí vell de Móra.

Descripció:

La sénia del Mas Taniet està formada per la torre i per el pou, construïdes en pedra desbastada de diverses mides de maons, lligades amb morter. La torre presenta una planta circular sense coberta. Destaca la porta d’accés a la sénia de forma rectangular i amb la llinda de fusta. A sobre d’aquesta, a la part superior de la torre, hi ha una obertura rectangular que possiblement servia per sostenir les aspes del molí de vent que feia funcionar la roda. El pou construït a sota terra, té una planta ovalada, i les seves parets presenten petits encaixos quadrats, que probablement s’utilitzaven per baixar al pou. A la part superior del mateix, trobem dues pedres amb encaix que sobresurten, possiblement vinculades a la  roda d’extreure aigua.

Notes històriques:

Edifici de principis del segle XVIII, recentment rehabilitat com a residència rural.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Allotjament rural

Adreça: Paratge dels Cotxos, camí vell de Móra.

Telèfon: 977 407 604 - 650 142 520 - 639 411 650

Fax: 977 407 793

Lloc web: http://www.mastaniet.com/ca/inici

Adreça electrònica: info@mastaniet.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.063551], [0.646284]