Carrer Major

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Bisbal de Falset, La

Adreça: C/ Major

Descripció:
Carrer estret i lleugerament sinuós on es troben diferents edificis de qualitat, com la casa número 22 i el perxe i l'arcada d'època medieval, i la número 3, 12 i 19 construïdes el segle XIX.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Carrer

Estil: Obra popular

Datació: Segles XV i XX

Localització: Es troba a la banda meridional del municipi, la part més antiga del poble.

Descripció:

Aquest carrer està tancat per la banda de ponent i al centre hi ha una plaça i els perxes. Antigament per la banda de llevant hi havia un portal. A banda i banda del carrer se situen diferents construccions i edificis de qualitat. D'època medieval correspondria la casa nº 22, amb arcades de pedra i amb obres de maó, incorporades a la paret. Igualment antics són el perxe i l'arcada de pedra, conservats a l'interior d'un pati. Cal destacar també la casa nº 19, de l'any 1800, la nº 12 del 1832, la nº 3 de 1824, la nº 1 sense data, l'abadia (nº 4) i l'església (nº 6). La majoria de les cases presenten una planta baixa, primer pis i golfes, amb la porta principal de pedra, obra de pedra i arrebossada.

Notes històriques:

La morfologia del carrer, estret i lleugerament sinuós, indicaria ser un dels més antic del municipi. Recorda les antigues poblacions medievals, amb un sol carrer i una sola entrada. Antigament s'obria a una petita explanada, avui en dia una plaça, al costat de la qual hi havia el fossar.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 81 90 12

Fax: 977 81 19 50

Lloc web: http://www.labisbaldefalset.org

Adreça electrònica: aj.bisbalfalset@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.279940], [0.723037]