Cases del C/ Metge Curcó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Priorat

Municipi: Bisbal de Falset, La

Adreça: C/ Metge Curcó

Descripció:
Les construccions bastides en aquest carrer, probablement datat a partir del segle XVIII, corresponen a cases de planta baixa i pis o planta baixa, pis i golfes, la majoria d'elles edificades amb maó.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Carrer

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: Es troba a la banda oriental del municipi

Descripció:

Es tracta d´un carrer amb cases a un costat i una gran massa de conglomerat a l´altre, al damunt del qual hi ha cases pertanyents a un altre carrer. La construcció es féu aprofitant el replà que hi ha entre el peu del conglomerat i el pendent que condueix cap al llit d´inundació del riu. És un carrer típic, que es repeteix també a Margalef i que constitueixen estranyes síntesis de la natura i de l´home. Les cases són de planta i pis o de planta baixa, pis i golfes, i la majoria estan bastides amb maó.

Notes històriques:

Correspon a les construccions bastides a ran del camí que anava de Margalef a Montsant, possiblement cap el segle XVIII.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: C/ Metge Curcó

Telèfon: 977 81 90 12

Fax: 977 81 19 50

Lloc web: http://www.labisbaldefalset.org

Adreça electrònica: aj.bisbalfalset@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.280597], [0.724159]