Casa de Cultura de la Bisbal

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bisbal del Penedès, La

Adreça: C/ Jacint Verdaguer, 30

Descripció:
Edifici d'estil academicista construït a mitjans del segle XX davant l'ajuntament. Es va aixecar com un element de potenciació de la cultural local, que hauria d'acollir la biblioteca.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Serveis públics.

Estil: Monumentalisme Academicista.

Datació: 1956

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

D’aquest edifici en destaca la façana, on podem veure una porta amb llinda i dues columnes per banda amb funció decorativa. Les columnes presenten capitells dòrics, fust i base. La llinda presenta mètopes i tríglifs. Sobre la llinda hi ha un balcó amb barana de pedra, que amaga una obertura amb llinda i un frontó a la part superior. La façana està rematada per una cornisa. Sobre la porta d’entrada es troba la següent inscripció: “Casa de Cultura”. Els materials constructius són el maó i la pedra.

Notes històriques:

En una sessió de l’ajuntament de 27 de gener de 1945 es va veure la necessitat de potenciar les activitats culturals de la vila i es decidí crear una biblioteca, per la qual cosa  es nomenà una comissió per portar a terme el projecte. En un primer moment s’instal·là de forma provisional als baixos de la Casa de Vila, i fou inaugurada el 10 de juny de 1945. Més tard, el 20 de febrer de 1956, amb la subvenció de la Diputació, es construí l’actual edifici, que fou beneït per l’abat de Poblet, el pare Garreta. Avui dia l’edifici té al soterrani l’escorxador, a la planta baixa la biblioteca i al primer pis hi va haver un museu i una escola de pàrvuls.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Jacint Verdaguer, 30

Telèfon: 977 688 476 Ajuntament.

Fax: 977688 697 Ajuntament.

Lloc web: http://www.bisbalpenedes.com/

Adreça electrònica: info@bisbalpenedes.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.280495], [1.487726]