Torre d'Ortigós

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bisbal del Penedès, La

Adreça: Veïnat d'Ortigós

Descripció:
Torre defensiva o de vigilància d'època medieval, situada en el veïnat depenent d'Ortigós. La torre, de planta circular, s'aixeca sobre les teulades de les cases, ja que ha quedat envoltada per aquestes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: Veïnat d'Ortigós

Descripció:

Torre de planta circular construïda amb pedres carreuons irregulars i lligats amb fang, disposats en filades horitzontals que alternen amb altres diagonals formant un espigat. El que es pot veure en l'actualitat és la part superior de la torre, que està imbuïda dintre d'un conjunt de construccions, però encara sobresurt per sobre dels teulats. L'alçada conservada és de 8 m, dels quals són visibles els 3,5 m superiors, tot i que originalment tenia uns 13 m d'altura.

Notes històriques:

Castell termenat que apareix documentat el 1301. Les notícies històriques de la torre de l'Ortigós són molt minses. Es desconeix el seu origen i la data de construcció. Es creu, segons la gent del poble, que es pot fer una analogia amb les altres torres existents a la comarca (la torre del Lleger, la torre de Banyeres). També existeix la hipòtesi que era una torre de vigilància en els temps sarraïns, i d'aquí vindria el nom popular de "Torre dels Moros.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

També es coneguda com la Torre dels Moros.

Adreça: Veïnat d'Ortigós

Telèfon: 977 688 476 Ajuntament

Fax: 977 688 697 Ajuntament

Lloc web: http://www.bisbalpenedes.com/

Adreça electrònica: info@bisbalpenedes.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283527], [1.518511]