Torre Forta de Santa Cristina

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Bisbal del Penedès, La

Adreça: Urbanització Pineda de Santa Cristina.

Descripció:
Casal fortificat o torre de vigilància i refugi d'època medieval, situada al costat de l'ermita de Santa Cristina.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: En la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, al costat de l'ermita de Santa Cristina.

Descripció:

La casa fortificada té una forma quadrada i el seu estat és molt ruïnós. Està construïda amb un fonament de pedra, en forma de carreus a la base, les cantonades i emmarcant la porta, sobre la que s'aixeca una estructura de tàpia encofrada. De fet, són visibles els diferents trams de tapieres que conformen la paret. La façana consta d'una obertura en un arc amb grans blocs de pedra com a dovelles. Cal destacar també les sis espitlleres que encara es poden veure perfectament i que denoten el seu possible ús com a edifici defensiu i de refugi. Al darrera de la casa fortificada s'hi troba la cova de Santa Cristina.

 

Notes històriques:

Algunes hipòtesi apunten que la casa fortificada que hi ha al costat de l'ermita de Santa Cristina correspon a un Castrum (castell) del segle X, ubicat vora l'antic camí de Vilafranca a Valls, en el lloc més alt de la serra. La seva presència estaria relacionada amb funcions de vigilància i refugi, ja que durant aquest període aquesta era una zona fronterera entre cristians i sarraïns.

Altres hipòtesi apunten que podia haver estat una casa forta feudal del segle XII o XIII.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Urbanització Pineda de Santa Cristina.

Telèfon: 977 688 476 Ajuntament

Fax: 977 688 697 Ajuntament

Lloc web: http://www.bisbalpenedes.com/

Adreça electrònica: info@bisbalpenedes.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.271790], [1.440196]