Centre històric

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Baix Camp

Municipi: Borges del Camp, Les

Adreça: Carrer Major

Descripció:
Nucli històric de la població de les Borges del Camp. El primitiu nucli de població, començà a l'entorn de la parròquia de Sant Bartomeu, vinculada al senyoriu de Ganagot. La semàntica del topònim fa relació al punt enlairat d'un petit turonet, en el sentit de talaia.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Casc Antic

Estil: Obra popular

Datació: Segles XII-XX

Localització: Nucli històric de les Borges del Camp

Descripció:

La vila de les Borges del Camp (247 m d'altitud) és al peu d'un turó, a l'esquerra de la riera d'Alforja. El conjunt, amb carrers estrets i dues places grans, és presidit per l'església parroquial de l'Assumpció, de façana neoclàssica i de tres naus, bastida entre el 1777 i el 1786 damunt l'antiga.

Notes històriques:

Les Borges surten esmentades amb la seva església en la butlla d'Anastasi IV del 1154. Formava part de les terres de la vall d'Alforja cedides el 1158 per Ramon Berenguer IV a Ramon de Gavagou. Seguint les incidències de les senyories de Gavagou i dels Arcs, a la mort de Pere dels Arcs, el 1243, anà a parar al monestir de Bonrepòs, al qual el mateix any les adquiria l'arquebisbe Pere d'Albalat. Des d'aquell moment les Borges formaren part de la baronia o terme episcopal d'Alforja fins a les desamortitzacions del segle XIX.Les Borges fou una de les set localitats iniciadores de la Comuna del Camp. Per ordre de Pere III es bastiren els murs de la vila, en peu encara el 1774. A l'inici de la seva repoblació, l'església parroquial era la de Sant Bartomeu de la Quadra de Tascals, actual santuari de la Mare de Déu de la Riera, compartida amb les Voltes, les Irles, Riudecols i Tascals; ho fou fins el 1384, que edificà el seu primer temple propi en el mateix lloc on hi ha l'actual i on fins aquell moment hi havia hagut l'edifici denominat la Borja Major.Durant tot el període medieval l'oposició amb Alforja fou constant en l'intent d'obtenir la independència administrativa, i s'aguditzà sobretot a partir del segle XVI, moment a partir del qual es produïren enfrontaments armats o jurídics com els del 1654. Tot i el descobriment d'una mina d'or i d'altres metalls el 1590 i les referències a la importància de les armes o el conreu de la morera per als cucs de seda i les figues seques, el municipi travessà, almenys des del 1612, una constant crisi econòmica fins a la darreria del segle XVIII, incrementada per la guerra dels Segadors i la pesta de 1650-51. El 1618 es fundà la confraria del Santíssim Sagrament. El 1733 es construïa un nou molí al Mas del Comte i, a conseqüència de l'increment demogràfic, el 1773 es parla del carrer del Raval. Malgrat tot, una sentència del 1766 reconeixia de nou la seva dependència d'Alforja. La prosperitat agrària del segle XVIII s'estroncà entre el 1796 i el 1800, ja que la pedregada delmà les collites durant els cinc anys consecutius i provocà el vot de la Capvuitada de Corpus.El poble fou ocupat pels francesos el 1810 i el 1811 s'amotinà a favor del general Campoverde. El 1822 es produïren al terme topades entre els reialistes i els liberals reusencs. La tendència absolutista de l'ajuntament es confirmà quan el poble votà majoritàriament pels carlins en la primera guerra Carlina. El 1868 les Borges fou un dels darrers pobles de l'entorn reusenc a constituir la seva pròpia junta revolucionària. En les eleccions del gener de 1869 guanyaren els monàrquics, i en les del mes d'abril, els federals. El 1873 fou ocupat pels carlins i el 1874 esdevingué escenari d'un combat. Ja al segle XX, les Borges va ser bombardejada per l'aviació alemanya a l'octubre del 1938, durant els fets bèl·lics de la guerra civil del 1936-39.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 09/07/2008

Publicació: DOGC 18/09/2009

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

JOVÉ, F., Guia de les Borges del Camp: Baix Camp, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1983.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Carrer Major

Telèfon: 977 81 70 00 (Ajuntament)

Fax: 977 81 70 36 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.lesborgesdelcamp.cat/index.php/inici

Adreça electrònica: ajuntament@lesborgesdelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.172082], [1.020014]