Pont de Ferro

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Ponts i aqüeductes

Comarca: Baix Camp

Municipi: Borges del Camp, Les

Adreça: Carrer de les Comunicacions

Descripció:
Pont de ferro construït a finals del segle XIX en el moment de l'edificació de l'estació del ferrocarril.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Pont

Estil: Arquitectura del ferro

Datació: Segle XIX

Localització: Al costat de l'estació del ferrocarril.

Descripció:

Pont d'arc amb tauler inferior d'uns 25 metres d'ample, per on discorre la línia del ferrocarril. Es recolza als extrems en contraforts amb el full exterior de carreus de pedra. L'estructura principal consta d'una gran biga en gelosia amb els perfils en forma de T. La part superior té forma d'arc i l'inferior, que és recte, treballa com a tirant. L'interior de les bigues esta recorregut de dalt a baix per deu muntants, units entre ells per creus de sant Andreu. En quatre muntants centrals sobresurten per la part superior unint-se amb els muntants centrals de la biga paral·lela. Les baranes són dos tubs d'acer fixats entre muntants. El tauler del pont està constituït per travesses a mode de tarima que aguanten un paviment de formigó amb els forals fets amb peces de pedra. Suspeses per sota del tauler hi ha diverses canonades que donen continuïtat a les mines de reg.

Notes històriques:

El pont es va construir quan es va fer l'estació de ferrocarril, per tal de donar pas a l'antic camí de Riudoms i als recs d'aigua de diverses mines. Forma part de les obres realitzades per construir el tram de Reus a Falset, de la línia Barcelona-Madrid.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 09/07/2008

Publicació: DOGC 18/09/2009

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Carrer de les Comunicacions

Telèfon: 977 81 70 00 (Ajuntament)

Fax: 977 81 70 36 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.lesborgesdelcamp.cat/index.php/inici

Adreça electrònica: ajuntament@lesborgesdelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.166470], [1.022610]