Torre Sans

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Borges del Camp, Les

Adreça: Avinguda de Magdalena Martorell, 98

Descripció:
Construcció modernista enjardinada, construïda el 1911, considerada com la finca d'estiueig més bonica de la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Modernista

Datació: 1911

Localització: Al sud de la població

Descripció:

Mateu Sans, mestre d'obres amb altres treballs a les Borges -com la reconstrucció de la cúpula de l'església parroquial de l'Assumpció- va projectar la torre per al seu fill Jaume Sans Ferran, amb l'ajut de l'altre fill, Eduard, també mestre d'obres. L'edifici s'ha mantingut intacte: els jardins amb els passejos i el sortidor, la façana amb la torre, i els interiors, un petit museu del Modernisme amb els seus mobles, pintures, motllures, vitralls i arrambadors ceràmics ben conservats. De planta rectangular amb la cara ampla a la façana, dos pisos, soterrani i golfes, l'element més visual de l'edifici és la seva torre conoïdal. Recoberta de trencadís verd que s'esfuma en grocs i ocres, està sustentada sobre quatre arcs torals i peraltats que formen un mirador, protegit per la barana de pedra treballada que corona la façana. Les llindes de portes i finestres són de pedra treballada, excepte la coronella de les golfes, i el parament és encoixinat amb una sanefa de flors esgrafiades sota el ràfec. És de planta quadrada, de dos pisos d'altura. La coberta amb terrassa a la catalana, està rematada exteriorment per una línia de balustres que estan separades per una pronunciada cornisa de la resta del cos de l'edifici i constitueixen un punt d'interès. També són destacables el templet, aixecat sobre la terrassa i format per quatre arcs semicirculars que recolzen una finíssima cúpula cònica, recoberta exteriorment per ceràmica vidriada de color verd. Els buits de les façanes laterals són simètrics; els de la central s'ordenen simètricament sobre el pòrtic d'accés situat a la part central.

Notes històriques:

És la finca d'estiueig més coneguda de la vila. Va ser construïda l'any 1911. El reixat data de 1925-26.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 09/07/2008

Publicació: DOGC 18/09/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Avinguda de Magdalena Martorell, 98

Telèfon: 977 81 70 00 (Ajuntament)

Fax: 977 81 70 36 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.lesborgesdelcamp.cat/index.php/inici

Adreça electrònica: ajuntament@lesborgesdelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.169424], [1.021602]