Casa El Manso

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Bot

Adreça: C/Caseres, 9

Descripció:
Casa el Manso és un casal de planta baixa, primer pis i golfes, que originalment comptava amb un vestíbul d'accés a la planta baixa. La funció d'aquest vestíbul és defensiva i es característic de la comarca i en especial, de la vila de Bot.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Caserna.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII-XIX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Casa el Manso és un habitatge que seguia una estructura característica de la comarca de la Terra Alta i , en especial de la vila de Bot: un cancell o vestíbul dóna accés a la planta baixa. La funció d'aquest estructura és clarament defensiva. El vestíbul es troba dividit en dues parts: la sala o rebedor, i les escales d'accés als pisos superiors. Les dues parts estan separades per un mur i un enreixat defensiu però que permet la visió entre l'interior de les escales i el vestíbul. Al soterrani de l'habitatge trobem un celler amb voltes a quatre parts, de rajoles ceràmiques que es creu que va ser una presó quan l'edifici funcionava com caserna. També trobem trulls per emmagatzemar l'oli que es premsava a la planta superior. Encara, avui en dia, s'observen les restes dels mecanismes d'emmagatzematge i distribució dels trulls, entre el cancell i el soterrani.

Notes històriques:

Casa el Manso, durant un temps va ser caserna de la guàrdia civil, testimoni són tots els panys i les baldes que encara es troben a l'entrada i a totes les estances de l'edifici. Segons el propietari, durant la Guerra Civil s'hi va allotjar el General Franco, i hi va realitzar una reunió militar.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/Caseres, 9

Telèfon: 977 428 077 Ajuntament

Fax: 977 428 067 Ajuntament

Lloc web: http://www.bot.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.bot@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.009135], [0.383867]