Mas d'en Vernis

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Botarell

Adreça: Partida dels Domenges

Descripció:
Mas actualment deshabitat que va formar part de la Quadra dels Tascals, juntament al Mas del Molló. Destaca la seva situació sobre un turó amb domini visual del Camp.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: S. XVIII

Localització: A la zona nord del terme de Botarell, a la partida dels Domenges, sobre la carretera N-420, terme de Botarell, a la partida dels Domenges, sobre la carretera N-420.

Descripció:

La construcció principal compta amb planta baixa i pis, i existeixen espais afegits com una construcció adjacent, un tancat per a la llenya i un pou. Destaca també la tanca de pedra del recinte. L’edifici principal és de pedra, trobant-se en part arrebossat, i se situa sobre un desnivell que li dóna una configuració singular, accentuat pel petit espai pla –en part enrajolat- situat davant del mas. Hi ha escales de pedra que superen el desnivell.

Notes històriques:

A la clau de l'arc de la porta s'esmenta l'any 1737. En origen, juntament amb el Mas del Molló situat al davant formaven part de la Quadra dels Tascals.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 24/04/2008

Publicació: DOGC 03/07/2008

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Partida dels Domenges

Telèfon: 977 82 61 30 (Ajuntament)

Fax: 977 82 66 27 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.botarell.altanet.org/

Adreça electrònica: ajuntament@botarell.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.166705], [1.004608]