Cal Garriga

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Bràfim

Adreça: C/ d'Avall, 17

Descripció:
Casal destacat entre els habitatges del nucli de Bràfim, situat entre mitgeres i format per planta baixa, pis i golfes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Casal.

Estil: Obra popular. Neoclassicisme.

Datació: 1861

Localització: Dins del nucli urbà de Bràfim

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. A la planta baixa s'obre la porta d'accés amb arc carpanell i porta de fusta tallada. Hi ha una motllura central amb la decoració escultòrica.

Façana de composició clàssica. amb quatre eixos verticals.  A ambdós costats de la porta hi ha dues finestres rectangulars desiguals, i una altra porta més petita a l'extrem esquerra. Una línia d'imposta marca la separació amb el primer pis, de disposició simètrica, que presenta un balcó central corregut, i dos petits balcons laterals. A les golfes s'obren quatre petites obertures.

L'edifici està rematat amb un canaló ceràmic, que fa la funció de cornisa i que sobresortint corona la façana. La coberta és de teula. Hi ha una torre de base rectangular, de dos cossos i barana de pedra.

A la façana encara són visibles restes de pintures, d'entre les quals sobresurt la data i un escut amb eines agrícoles.

Notes històriques:

A la façana apareix la data de 1861, any que segurament fa referència a obres de restauració, ja que la construcció sembla anterior.

Testimonis consultats manifesten que fa alguns anys havia estat la casa agrícola més rica del poble, (comptava amb 27 jornalers). El número 15 del mateix carrer, annex a l'edifici, era dedicat a magatzem. Sembla ser que el general Prim va ser rebut en aquesta casa, on pernoctà una vegada.

La casa actualment es troba deshabitada.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 03/11/2004

Publicació: DOGC 23/02/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

Hi ha un interessant treball a les fustes de les portes.

Adreça: C/ d'Avall, 17

Telèfon: 977 620 011 (ajuntament)

Fax: 977 620 602 (ajuntament)

Lloc web: http://www.brafim.cat

Adreça electrònica: mmiracle@brafim.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.269149], [1.341944]