Conjunt urbanístic format per les places del Portal i de la Vila

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Bràfim

Adreça: Centre urbà

Descripció:
Conjunt inicial de desenvolupament de la vila al voltant de l'església parroquial.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt urbanístic

Estil: Obra popular

Datació: segles XVIII - XX

Localització: Al centre del nucli urbà de Bràfim

Descripció:

El nucli de Bràfim es va desenvolupar a l'entorn de l'església, situada a la plaça de la Vila per un costat i a la plaça del portal per l'altre, que es va construir a finals del segle XVII, època d'esplendor del poble.

Es tracta de dues places a l'entorn de l'església i que es comuniquen mitjançant un pas per sota de l'edifici de la rectoria, del que cal destacar els dos contraforts existents a la plaça del portal.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 03/11/2004

Publicació: DOGC 23/02/2005

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Carreras Candi, F. Geografia general del Catalunya. Vol. XI.

Català Roca i altres. Els Castells Catalans. Vol III

Gran Enciclopèdia Catalana, Vol. 3.  Barcelona, 1971

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Vol. VII. Barcelona, 1982

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Adreça: Centre urbà

Telèfon: 977 620 011 (ajuntament)

Fax: 977 620 602 (ajuntament)

Lloc web: http://brafim.cat

Adreça electrònica: nmiracle@brafim.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.268748], [1.341250]