Torre de Bràfim

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Bràfim

Adreça: Al nord-est del nucli urbà de Bràfim

Descripció:
Recinte quadrangular que es troba envoltat d'un mur d'on sobressurt una torre quadrada.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Recinte amb torre

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIX (1877)

Localització: A la carena dominant la vall del riu Gaià

Descripció:

La torre es troba inserida dins d'un gran recinte quadrangular al costat del qual es conserven, parcialment, restes d'un altre recinte.

A l'interior del primer recinte quadrangular envoltat per un mur, es localitza la torre que s'aixeca a l'extrem nord-est del recinte.

Es  tracta d'una torre quadrada de 4x4 metres i 15 metres d'alçada.

A la llinda de pedra hi ha inscrita la data 1877.

Hi ha un mirador al cim amb barana, gàrgoles de tub de pedra i penell de ferro forjat.

El parament és de maçoneria arrebossada amb morter de calç.

Tipus: BCIN - Monument històric. 742-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: Abandonat

Observacions:

També es coneguda com la Torre del Garriga.

Adreça: Al nord-est del nucli urbà de Bràfim

Telèfon: 977 620 011 (ajuntament)

Fax: 977 620 602 (ajuntament)

Lloc web: http://www.brafim.cat

Adreça electrònica: mmiracle@brafim.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.277830], [1.352263]