Cal Metge

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Cabra del Camp

Adreça: C/ Major, 18

Descripció:
Cal Metge és un gran edifici noble de la família del Dr. Giné i Partagàs, fill del poble de Cabra del Camp i personatge molt important per al desenvolupament de la vila.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Historicisme

Datació: 1930

Localització: Dins del nucli urbà de Cabra del Camp

Descripció:

Gran edifici noble entre mitgeres, amb façana principal que dóna al C. Major i façana posterior orientada als camps de conreu.

La façana principal, de planta baixa i 2 pisos, presenta un tractament estilístic de gust classicitzant i simètric. Al 1r. pis hi ha una balconada de ferro amb 3 obertures rectangulars emmarcades per motllures. L'obertura central està coronada per frontó i les dels costats per llinda ornamentada. Al 2n. pis hi ha dos balcons als constats i una finestra centrada. El coronament de l'edifici el forma un gran frontó trencat amb un cos cúbic central emmarcat per acants i amb el símbol de la medicina. Dues balustrades ocupen els espais d'ambdós costats. la verticalitat de l'edifici es veu reforçada per l'existència de 2 pilastres que pugen des del 1r. pis i acaben en capitells jònics.

La façana posterior presenta arcades en cadascun dels pisos.

Notes històriques:

Es tracta de la casa que la família del Dr. Giné i Partagàs, fill del poble de Cabra del Camp i personatge molt important per al desenvolupament de la vila, es féu construir aproximadament en els anys de 1930. En l'actualitat la casa no s'ocupa habitualment, tot i trobar-se en molt bones condicions.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Segon habitatge

Adreça: C/ Major, 18

Telèfon: 977 630 131 (ajuntament)

Fax: 977 631 251 (ajuntament)

Lloc web: http://www.cabra.altanet.org

Adreça electrònica: aj.cabra@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.394841], [1.276949]