Antiga societat agrícola de Cabra

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Cabra del Camp

Adreça: C/ Giné i Partagàs, 8-10

Descripció:
Conjunt format per dos edificis: el celler i un altre edifici destinat a economat i oficines.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Cooperativa Agrícola.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XX (1912)

Localització: Dins del nucli urbà de Cabra del Camp

Descripció:

El conjunt està format per dos edificis de característiques formals diferents. La part del celler, que fa cantonada, és de base triangular i planta baixa. Es tracta d'una construcció molt senzilla de maó vist, on els resseguiments de les obertures i els arcs de coronament constitueixen els únics elements ornamentals.

L'altre edifici és de base rectangular, i té planta baixa i pis amb coberta a dues vessants seguint l'eix paral.lel a la línia de façana. Les obertures són d'arc rebaixat en la planta baixa i rectangulars en el primer pis. Hi ha una inscripció amb la data i el nom. l'edifici és d'obra de fàbrica arrebossada.

Notes històriques:

L'edifici de la Societat Agrícola de Cabra data de l'any 1912 i és la primera de les dues edificacions que es van realitzar per aquesta funció.

Estava format per dos edificis annexionats, un destinat a les funcions pròpies d'un sindicat agrícola, i l'altre allotjava les oficines i un economat. Si bé en la segona dècada del Segle XX, aquest edifici fou protagonista de greus enfrontaments per la seva utilització, que provocaren l'any 1919 la construcció d'un nou celler, en l'actualitat ha quedat vinculat en aquest darrer com a magatzem del vi.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

GRAN GEOGRAFIA COMARCAL DE CATALUNYA. Barcelona: 1982.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Celler Cooperatiu

Adreça: C/ Giné i Partagàs, 8-10

Telèfon: 977 630 131 (ajuntament)

Fax: 977 631 251 (ajuntament)

Lloc web: http://www.cabra.altanet.org

Adreça electrònica: aj.cabra@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.394017], [1.276033]