Antiga Casa del Comú

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: Plaça de la Constitució.

Descripció:
El Comú de Calafell va néixer l'any 1493 sota el govern de Ferran II el Catòlic. Era la institució encarregada, entre d'altres coses, d'elegir el batlle. L'elecció es cada tres anys, en una reunió a la plaça de la Constitució. Aquest edifici , i es va dissoldre l'any 1714 i es va extingir el 1714. El seu consell general es reunia cada tres anys, a la plaça de la Constitució, i elegia el batlle. L'edifici va ser seu de l'Ajuntament fins a la construcció de l'actual.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici públic.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVIII.

Localització: Nucli urbà.

Descripció:

Casa que consta de planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal. Té dues portes, una, més antiga, d'arc rebaixat i l'altre, més moderna i petita, amb la llinda i brancals de pedra. A la clau de la primera porta hi ha gravat l'escut circular del Comú de Calafell, que té una creu inscrita dins del cercle, i a sota hi ha la data "1768". Al primer pis hi ha un balcó al centre i una finestra a cada costat. Entre el balcó i la finestra de la dreta hi ha una pedra que estava dedicada a la Constitució i que està repicada. A la cantonada de la casa es conserva una teiera antiga de ferro.

Notes històriques:

El Comú de Calafell va néixer l'any 1493, quan Ferran II el Catòlic va trametre al Governador general del Principat perquè ajudés als calafellencs a recollir els diners per redimir les jurisdiccions senyorívoles i escollir síndics per constituir-se en ajuntament lliure. El Consell General es reunia cada tres anys a la plaça de la Constitució i una de les seves funcions era la d'escollir batlle. L'any 1714 es va dissoldre el Comú. Aquest edifici va ser la seu de l'Ajuntament fins que es va construir l'actual, a finals del segle XIX.

Durant unes obres de remodelació que es van fer a la casa als anys 80 del segle XX, es van trobar emparedats documents dels segles XVIII i XIX.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Plaça de la Constitució.

Telèfon: 977 699 009 (ajuntament).

Fax: 977 699 155 (ajuntament).

Lloc web: http://calafell.cat/edifici-del-comu

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.201603], [1.569364]