Cal Perico

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: C/ Principal, 42.

Descripció:
Edifici construït l'any 1899 pels marquesos de Samà, grans propietaris de la zona i amb negocis a Filipines i Cuba. La construcció és una estructura de planta quadrada de planta baixa i golfes, caracteritzat per la combinació del vermell a les motllures i marcs de les obertures, que destaca sobre la façana blanca.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici residencial.

Estil: Neoclassicisme-eclecticisme.

Datació: 1899

Localització: Nucli urbà de Calafell.

Descripció:

Edifici de planta quadrada que consta de planta baixa i golfes, centrada al voltant d'un saló, amb galeries als costats i envoltada de jardins. La façana, d'estil neoclàssic i eclèctic, és simètrica amb la porta principal al centre i dues finestres a cada banda. Per cada obertura al primer pis hi ha, en el mateix eix, una obertura a les golfes. Unes pilastres que imiten carreus separen verticalment les obertures, i una cornisa motllurada separa les dues plantes. La porta principal és rectangular i per sobre té una petita teulada. Als costats les finestres també són rectangulars, rematades per un frontó conopial bombat. Una motllura horitzonal separa la planta baixa de les golfes, i està decorada, sobre l'eix de les finestres per sengles frontons triangulars, damunt dels quals tenim les finestres de les golfes, de forma ovalada.

Notes històriques:

A Calafell la presència d'indians està relacionada amb un procés de concentració de la terra que es va produir des de les derreries del segle XVIII i fins a finals del XIX. En el darrer terç d'aquest segle es culmina el procés, gràcies a l'arribada de capitals procedents de Cuba, especialment els anys 1867-1869, i durant la segona guerra hispano-cubana, a les acaballes del segle XIX. En aquestes dates es produeixen les primeres inversions en terres per part dels Samà, família que tenia importants negocis a Cuba i Filipines.

Els Samà construeixen a dalt del poble una mansió de planta baixa, datada el 1899, i que després van vendre a un altre indiano, que li donà el nom amb el qual encara se la coneix avui: Cal Perico.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ Principal, 42.

Telèfon: 977 699 009 (ajuntament)

Fax: 977 699 155 (ajuntament)

Lloc web: http://calafell.cat/municipi

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.199603], [1.568988]