Casa de la Vila de Calafell

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: Plaça de Catalunya, 1.

Descripció:
Aquest edifici, que alterna el maó vist i el paredat, va ser construït en la segona meitat del segle XIX com a seu de l'Ajuntament de Calafell i de l'escola del municipi. La façana destaca per l'utilització d'elements decoratius propis de l'arquitectura clàssica.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici públic. Ajuntament.

Estil: Eclecticisme

Datació: Segle XIX.

Localització: Nucli històric de Calafell.

Descripció:

És un edifici compost de tres plantes separades per cornises. Els baixos presenten dues portes laterals i una central separades per finestres, ambdues. Totes aquestes obertures són allindades i damunt tenen unes motllures que formen columnes i un arc rebaixat fet de maó. La segona planta consta d'un balcó central amb barana de ferro forjat de tres portes balconeres. A cada costat hi ha un balcó d'una sola porta balconera. Aquí també totes les obertures tenen la mateixa decoració que els baixos. La tercera planta presenta cinc portes balconeres amb barana de ferro forjat, llinda i decoració. L'edifici està rematat per una cornisa sobresortida i una estructura corba que té un ull de bou al centre. El cos central vertical de la façana sobresurt de la resta. Els materials emprats és una combinació de pedra i maó, i totes les obertures es decoren amb guardapols en forma de frontó corbat.

Notes històriques:

Actualment l'edifici és, completament, part de l'Ajuntament de Calafell. No obstant, quan es va construir la planta baixa era ocupada per l'escola de nens i nenes, el primer pis era el destinat a les dependències de la secretraria i l'alcaldia, i el pis superior es reservava als mestres i al secretari.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Ajuntament.

Adreça: Plaça de Catalunya, 1.

Telèfon: 977 699 009

Fax: 977 699 155

Lloc web: http://calafell.cat/casa-de-la-vila

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.200974], [1.568809]