Església de Sant Miquel

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: Passatge de l'Ermita, Segur de Calafell.

Descripció:
Església construïda sobre un petit turó com a capella de la Casa Vella de Segur. Ja està documentada al 1238, i la seva estructura combina elements del romànic i del gòtic, evidenciant un estil transicional o bé dues fases: la construcció de la capçalera en època romànica i de la nau durant el gòtic. L'església era sufragània de Sant Cristòfol de Cunit i, posteriorment, de Santa Maria de Cubelles.

Tipus monument: Edifici religiós. Església.

Estil: Romànic i gòtic.

Datació: Segles XIII-XIV.

Localització: Nucli de Segur de Calafell.

Descripció:

L'església de Sant Miquel és d'una sola nau, de planta rectangular, amb un absis semicircular a la capçalera i un altre juxtaposat a la paret de meridional. A la part exterior dels absis hi ha unes lesenes senzilles i una cornisa de pedra. Al centre de cada absis hi ha una finestra petita de mig punt de doble esqueixada. La portalada, situada a la façana de migdia, és d'arc de mig punt, de doble arquivolta i adovellada, amb imposta i guardapols. Al damunt de la porta hi ha una finestra d'arc de mig punt i brancals oblics. A l'extrem esquerre de la façana sud, gairebé tocant a la porta, hi ha un contrafort. A la part superior de la façana oest hi ha una finestra d'arc escarser de doble esqueixada i, a cada costat, el que semblen ser les restes d'una antiga cornisa.

La coberta és a dues vessants, i sobresurten les restes d'un campanar d'espadanya d'un sol ull. La coberta de la nau principal acaba en un ràfec constituït per dues filades de rajoles entre les quals n'hi ha una de teules. En canvi, en els absis, el ràfec és fet amb peces de pedra tallada.

A l'interior la nau està coberta amb una doble volta de creueria, amb nervadures de pedra tallada. Entre les dues voltes hi ha un arc toral apuntat que es recolza sobre dues pilastres amb imposta, una a cada costat de la nau. A l'extrem de ponent de la volta hi ha un arc former de les mateixes característiques, però el que hi ha a tocar de l'absis és de mig punt i arranca directament del mur. Ambdós absis són coberts amb volta de quart d'esfera. Els arcs d'obertura dels absis són de mig punt i arranquen d'unes impostes que tenen uns petits motius ornamentals. L'església conserva l'ara de l'altar major original, format per una llosa rectangular de pedra sostinguda per una pilastra.

Notes històriques:

L'església es construí com a capella de la Casa Vella de Segur, que per un acte vandàlic va quedar enderrocada. D'aquesta manera Sant Miquel esdevé l0únic vestigi que queda de la quadra de Segur.

En el primer document referent a l'església, del 1238, s'explica que Guillem de Crebeny atorgà a Sant Cugat del Vallès el dret de patronat de l'església de Santa Maria de Segur i pertinences. Sorprèn el canvi d'advocació -de sant Miquel a la Verge-, no obstant l'existència de dos altars ens confirma que existia l'adoració a sant Miquel i santa Maria. En una visita pastoral del 1415 s'esmenta la doble advocació de l'església i, gràcies a una altre visita del 1777, se sap que l'altar major era dedicat a sant Miquel. Era sufragània de Sant Cristòfol de Cunit i, posteriorment, de Santa Maria de Cubelles. L'any 1936 l'església va ser cremada i als anys 50 es va reformar i netejar. L'any 1991, l'Ajuntament de Calafell la va restaurar

Tipus: BCIL

Disposició: 1740-I

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bueno.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Passatge de l'Ermita, Segur de Calafell.

Telèfon: 977 699 009 (ajuntament).

Fax: 977 699 155 (ajuntament).

Lloc web: http://calafell.cat/municipi/patrimoni/esglesia-sant-miquel

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.195102], [1.609068]