Mas de l'Espasa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: Carretera de Calafell a l'urbanització Mas Romeu.

Descripció:
El Mas de l'Espasa està documentat ja des del 1675. Actualment el seu estat d'de conservació és dolent, tot i que conserva la seva estructura, on destaca el portal de mig punt, que a la clau té la figura d'una espasa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Masia.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVII.

Localització: Al costat nord de la carretera que porta a Mas Romeu, poc abans d'entrar a la urbanització.

Descripció:

Es tracta d'un edifici de planta rectangular, amb un eix longitudinal orientat a l'est-oest, de tres crugies perpendiculars a la façana principal, amb planta baixa i un pis. La coberta és de dos aiguavessos amb el carener paral·lel a la façana principal. La crugia del costat est està dividida en dos espais mitjançant un mur de càrrega. A l'espai anterior, al qual s'accedia des de l'exterior per un portal de pedra treballada, avui desaparegut, hi ha el rebedor amb l'escala, feta amb volta de rajola de pla, que condueix al pis.

Al subsòl hi ha un cup circular amb els paraments folrats amb cairons vidrats i el que sembra ser una cisterna, de forma rectangular, també folrada de cairons. Al mur del costat oest hi ha una porta que comunica amb la cuina, ubicada a la part anterior de la crugia central. A la part posterior d'ambdues crugies, que es comuniquen mitjançant una arcada de mig punt, hi ha un espai que feia les funcions de celler o d'estable.

A la cuina es conserven, parcialment, els fogons i la pica. Al mur sud hi ha una finestra que comunica amb l'exterior, amb reixa de barrots de ferro. A la paret oest hi ha la boca del forn, amb campana, i una porta que comunica amb l'espai que forma la crugia del costat oest. Al vèrtex sud-est hi ha el forn de pa i, al mur sud, un portal que dóna a l'exterior. Al pis hi havia els dormitoris. La façana principal, ubicada al costat sud, està arrebossada amb un morter de calç i sorra fina. Al pis hi ha tres finestres de forma rectangular i un rellotge de sol, també rectangular, que és ubicat entre la central i la del costat oest.

De les obertures de la planta baixa en destacava el portal d'accés a l'habitatge, fet amb pedra tallada, adovellat de mig punt. A la clau hi havia, en relleu, una espasa pintada de color mangra. Partida per l'espasa hi havia, gravada. Al costat est de la casa, hi ha un edifici auxiliar, aïllat, de planta baixa amb coberta d'un aiguavés. Ambdós edificis estan units per un mur amb una porta, ubicada a l'extrem oest.

L'edifici va ser construït com a centre d’una explotació agrícola, el qual es va anar adaptant a les necessitats del seus propietaris, cosa que va comportar la realització de diverses obres de reforma.

Notes històriques:

El nom de l'Espasa es deu al relleu d'una espasa que es troba a la porta principal. Tot i que la referència documental del mas data del 1765, el seu origen es remunta a la colonització agrària que es produí a finals del segle XVII. Més tard es passà d'explotació agrària cerealística a explotació vitícola.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Dolent.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Carretera de Calafell a l'urbanització Mas Romeu.

Telèfon: 977 699 009 (ajuntament).

Fax: 977 699 155 (ajuntament).

Lloc web: http://calafell.cat/mas-de-lespasa

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.211469], [1.586900]