Mas Romeu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Penedès

Municipi: Calafell

Adreça: Carrer de Ferran Sor, 81. Urbanització Mas Romeu.

Descripció:
Masia que apareix documentada ja el 1680. La seva estructura segueix una planta baisilical, i en la façana destaca el rellotge de sol amb la inscripció que rematat la part superior de la nau central: "Jo sense sol i tu sense fe no som res".

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Masia.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVIII.

Localització: Urbanització Mas Romeu.

Descripció:

La masia consta de planta baixa, un pis i golfes. Els baixos tenen una gran portalada d'arc rebaixat i una petita finestra rectangular a cada banda. El pis noble consta de tres finestres rectangulars. Les golfes, que s'alcen tan sols en el centre de l'edifici, presenten dues finestres allargades d'arc de mig punt separades per un rellotge de sol. A la part de darrera hi ha el celler. La coberta és a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana.

El Mas Romeu apareix documentat el 1680. La casa originària va ser ampliada en moments històrics posteriors. L'edifici disposa de totes les instal·lacions de les factories vinícoles, amb premses, cups i un ampli celler ubicat a la part nord per evitar el sol. Aquest celler s’afegeix durant la segona meitat del segle XVIII, en un moment d'expansió de la vinya, quan es necessitava més espai per emmagatzemar el vi. També hi ha una premsa d'oli.

Notes històriques:

Aquest tipus de masia es va desenvolupar a partir de finals del segle XVII i durant els segles XVIII i XIX. El mas Romeu fou un centre agrícola des del seu origen, però en un primer moment es dedicà al conreu de cereals que més tard abandonà per dedicar-se al vi. En els terrenys del mas s'explorà, en 1953, una cova sepulcral del eneolític. S'hi trobà material de sílex i fragments ceràmics.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Carrer de Ferran Sor, 81. Urbanització Mas Romeu.

Telèfon: 977 699 009 (ajuntament).

Fax: 977 699 155 (ajuntament).

Lloc web: http://calafell.cat/municipi/patrimoni/mas-romeu

Adreça electrònica: info@calafell.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.220618], [1.591779]