Torre de la Granadella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Camarles

Adreça: Finca de la Granadella

Descripció:
La Torre de la Granadella de planta quadrangular i d'uns 16 metre d'alçada està situada a la Finca de la Granadella, al costat de la casa dels Jordà i d'una església.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre.

Localització: Finca de la Granadella

Descripció:

La Torre de la Granadella d'uns 16 metres d'alçada presenta planta quandrangular i està al costat de la casa dels Jordà (del segle XIX) i d'una església (segle XIX-XX). La torre té planta baixa i tres pisos i està rematada amb un terrat. Al nivell de la segona planta, el mur que toca les altres edificacions està foradat per fer un pas de comunicació i es va bastir una escala d'obra que va suposar la reducció de les estances i l'enderrocament de part dels sostres.

Originàriament l'accés a la torre es feia per una porta, encara visible, situada al primer pis, d'arc de mig punt adovellada. Després es va obrir una altra porta, similar a l'anterior, a la planta baixa. Uns graons porten a aquesta porta.

La planta baixa està coberta amb volta de pedra. S'observen algunes espitlleres i finestres petites. Les parets estan realitzades de carreus de pedra poc desbastades excepte els angles que són fets amb carreus més grans i treballats;els darrers dos metres estan fets amb un aparell constructiu molt irregular així que possiblement va ser afegit amb posterioritat.

L'església annexada a la torre és d'una sola nau amb contraforts a l'exterior i la teulada és a dues vessants. La casa principal presenta planta quadrada, de planta baixa i pis i està totalment feta de pedra.

Notes històriques:

La primera menció del terme de Granadella és de gener del 1153. Un any després el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV donà la Granadella al Bisbe Gaufred i als canonges de Santa Maria de Tortosa. El 25 d'octubre de 1163, els Montcada lliuraren els drets que tenien a la Granadella al bisbe i als canonges de Tortosa. La documentació medieval esmenta indistintament el castell i la torre de la Granadella, la qual cosa crea confusió en lo que realment va ser.

Al segle XIV, la Granadella restà vinculada a la casa Jordà de Tortosa, fins al segle XIX que passà al marqués de la Roca.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Facil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Finca de la Granadella

Telèfon: 977 470 007

Lloc web: http://www.camarles.es/d/

Adreça electrònica: aj.camarles@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.767747], [0.662376]