Habitatge a Carrer Major, 5

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils

Adreça: Carrer Major, 5

Descripció:
Habitatge al nucli antic de la població bastit al segle XVII amb nombroses reformes posteriors.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: Nucli històric de Cambrils

Descripció:

Edifici de façana rectangular, amb breu ràfec. La part inferior de la casa està bastida amb paredat, però la part més alta (ampliació?) ho fou amb maons. L'entrada esta a un costat de la façana, amb arc carpanell allindat que ha estat recobert amb l'arrebossat. A la clau de l'arc, les lletres "I H S/ A. D. N. / 1684", dedicació corrent aleshores. Hi ha una porta tapiada a la dreta de la principal.

Notes històriques:

Casa bastida l'any 1684, amb reformes posteriors.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Carrer Major, 5

Telèfon: 977 79 45 79 (Ajuntament)

Fax: 977 79 45 72 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.cambrils.cat/

Adreça electrònica: oac@cambrils.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.074936], [1.051915]