Torre del Llimó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils

Adreça: Carrer de Creus

Descripció:
Torre circular construïda al segle XVI al costat del nucli emmurallat de la vila de Cambrils.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVI

Localització: Al costat del nucli antic de Cambrils

Descripció:

Torre circular, amb el rematament ruinós. Va tenir un pilar central de fusta que recoçava les vigues en forma radial. Troneres quadrades. Porta tapiada cap el poble amb un matacà vertical damunt. Restes de quatre matacans. Destaquen les seves espitlleres. El seu coronament resta malmès, en part. Obra de paredat, còdols i carreus, amb reforços de maons.

Notes històriques:

Torre fora muralla però molt propera a aquesta. Probablement data del segle XVI. El 30 d'Agost del 1375, el rei Pere el Cerimoniós indicava que "si la esgleya e la torre qui son prop lo loch de Cambrils se cloen de mur e de vall se pot fer alli força covinent"; es creu que el concepte no correspon directament al punt exacte de Cambrils si no, probablement, a la torre i al santuari de la Mare de Déu del Camí, i es veu la voluntat reial de la defensa del sector. Sabut és que aquest paratge, pròxim a la Mediterrània, sofrí en diverses ocasions els atacs dels pirates, especialment en els ss. XV i XVI. Actualment és de propietat privada.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Observacions:

També es coneix com Torre de l'Hort de Maria.

Adreça: Carrer de Creus

Telèfon: 977 79 45 79 (Ajuntament)

Fax: 977 79 45 72 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.cambrils.cat/

Adreça electrònica: oac@cambrils.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.074440], [1.050964]