Torre del Mas d'en Blai

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils

Adreça: Partida de Samà

Descripció:
Torre de defensa exempta del segle XVI, integrada dintre del Mas d'en Blai.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: S. XVI

Localització: Al costat de la riera de Montbrió, dintre de l'entorn del Parc Samà.

Descripció:

Mas molt transformat, amb una torre de defensa exempta. Aquesta, té uns quatre pisos d'altura, a més d'una planta baixa oberta modernament. La porta antigament estava, com és corrent en aquest tipus de monument, alçada en relació al nivell exterior. Encara resten testimonis del peu d'aquesta porta alçada, la qual ha estat tapiada, obrint-se una de nova, a peu pla, a la cara de la torre que mira al Parc Samà, la qual ha estat bastida amb rajoles d'obra. Té obertures a la cara de la porta a peu pla i a la que dona davant el mas. Presenta quatre matacans, un a cada costat de la torre, bastits amb rajoles d'obra, en forma doble. La torre, de planta gairebé quadrada, és de paredat, sense poder-se apreciar més detalls donat que tota la superfície ha estat coberta amb un arrebossat molt poc estètic.

Notes històriques:

Torre de defensa del segle XVI, de l'època de les incursions dels pirates berberiscs en la costa del Camp. Modernament, formà part, junt amb el mas, de la gran finca i parc vedat de Samà. Actualment habiten el mas masovers, dedicats a l'agricultura i la criança d'aus de corral. Molt a prop de la torre hi passa el camí vell de Mont-roig a Vinyols. El mas i la torre es troben situats entre el barranc de Segures i el de Gener. A ponent hi ha el mas de Sant Rafel, o dels Teixells (antic terme).

Tipus: POUM

Disposició: Béns protegits sense registre específic

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Agropecuari

Adreça: Partida de Samà

Telèfon: 977 79 45 79 (Ajuntament)

Fax: 977 79 45 72 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.cambrils.cat/

Adreça electrònica: oac@cambrils.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.101969], [1.017232]