Torre del Port

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Cambrils

Adreça: Carrer del Consolat de Mar

Descripció:
Torre defensiva del segle XVII situada al barri del Port, per tal de defensar-se de la pirateria. Va ser utilitzada com habitatge i actualment forma part del programa museístic del Museu de Cambrils.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: S. XVII

Localització: Al barri del port de Cambrils

Descripció:

Circular amb galeria i coronament moderm. Torre de planta circular, amb la part inferior atalusada. Obra de paredat, en verd, amb reforços de carreus de soldó en la part baixa. La part superior ha estat molt transformada, fins a tenir la seva configuració actual, imitant un far, construïda amb maons. A l'interior es conserva la volta original que suportava el primer pis de la torre.

Notes històriques:

Degut a l'inseguritat de la costa, l'ajuntament o Consell de Cambrils acordà, el dia 6 d'abril de 1663, llogar dos homes per a vigilar l'areny que va des de la punta de l'Esquirol fins a la Lllosa. El 30 de desembre de l'any següent, s'acordà construir una torre al barri de pescadors, en la qual hi treballaren tots els veïns per torn, imposant-se a més, el tribut d'un ral per cent a cada barca o llaut. Més endavant, el canonge de Barcelona, Andreu Foix, fou autoritzat per a rebre en nom del Consell una peca d'artilleria per a la seva defensa. L'any 1894, i a causa de la llei de desmonetització, la torre fou incloïda en la venda de bens de l'estat, amb el numero de registre 1643, subhastant-se el 10 d'agost, adquirint-la Josep Ribot, de Barcelona, segons l'escriptura donada el 22 de setembre a Tarragona. L'any 1887 foren enderrocades unes escales d'obra que comunicaven amb la porta, situada a la part superior, mitjançant un pont llevadís. El senyor Ribot portà a terme obres de restauració a la part superior abans d'acabar el segle, però més recentment s'hi afegí un cos superior concèntric, cobert amb teulada. Durant el 1999 es va procedir a buidar la planta baixa de la torre, fins llavors plena de terra. La sorpresa va ser que, en el marc d'una excavació arqueològica d'urgència, va aparèixer l'arrencament d'una volta al potent mur perimetral. A partir de 1995 s'han dut a terme diverses obres de rehabilitació a càrrec de l'Ajuntament de Cambrils amb l'ajut de la Diputació de Tarragona, Generalitat de Catalunya i Unió Europea.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament cultural

Adreça: Carrer del Consolat de Mar

Telèfon: 977 79 45 28

Fax: 977 79 45 72

Lloc web: http://www.cambrils.cat/museu/ct/index.htm

Adreça electrònica: mhc.cambrils@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.065378], [1.060032]