Castell de Masricart

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Canonja, La

Adreça: Plaça del Castell, 1

Descripció:
És un gran mas o casalici senyorial de planta baixa pis i galeria de solana. El portal és de mig punt, adovellat. Al seu damunt hi ha una finestra coronella. Les altres finestres són rectangulars; una d'elles conserva el guardapols motllurat renaixentista.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Gòtic tardà.

Datació: Segles XV-XVI

Localització: Nucli urbà

Descripció:

El Castell de Masricart és , en realitat, un gran mas o casalici senyorial que presidia el petit casc antic de l'antic poble de Masricart.
L'estructura arquitectònica que avui dia podem contemplar és típicament gòtica, de planta quadrada amb un pati central, que conté l'escala i organtiza les diferents dependències. La finestra sobre l'accés, a la façana principal, correspon inequívocament a aquesta època. Probablement fou durant la segona meitat del segle XVI, essent senyors de Masricart els Castellví i els Ponç, que el Castell adquirí la seva forma actual.
La construcció és de diverses èpoques i està realitzada amb materials humils. La major part de les parets són de tàpia o paredat de pedra. les voltes de la planta baixa són de dos fulls de rajola, amb ronyons replens de terra vegetal. La part més consistent és el sòcol de la façana principal, de carreus, alguns dels quals provinents d'alguna estructura romana.
Tal com correspon a un edifici rural, la planta baixa estava destinada a quadra i celler, amb grans cups on s'emmagatzemava el vi dels pagesos masricardencs. També hi havia la presó i, ben segurament, alguna dependència destinada al Batlle i al comú. La primera planta era la planta noble, amb les habitacions del senyor. Dalt de tot, la golfa, amb tota aquella fila d'obertures, ben habitual en els masos catalans del segle XVIII, que assegurava una bona ventilació per tal d'assecar els fruits o el gra. En una cantonada de la barbacana hi va aparèixer la inscripció de l'any 1748, la qual cosa permet datar la part alta de la construcció.
L'ultim senyor de Masricart va ser el Comte de Llar. Els seus hereus el van vendre a La Caixa d'Estalvis de la Diputació de Tarragona l'any 1965. Després d'un temps de reivindicació del Castell com a centre cultural, la mateixa Caixa el va vendre l'any 1984 a la recent creada Entitat Local Menor de La Canonja pel preu simbòlic d'una pesseta. Posteriorment, en dues etapes, es procedí a la consolidació de l'edifici i a la seva reutilització com a equipament cultural al servei del poble.

Notes històriques:

Masricart va pertànyer a la família Antolí fins l'any 1228 i posteriorment a un Ricard, de qui prové el nom. Els seus descendents van vendre el castell a la família Llorenç (1321) que en va mantenir la senyoria durant els segles XIV i XV. Després va passar, a través de successius matrimonis, als Castellví (1445), als Ponç (1590) i als comtes de Llar (1693) que el van conservar fins el segle XX. Actualment és de titularitat pública.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament públic

Adreça: Plaça del Castell, 1

Telèfon: 977 543 489 Ajuntament

Fax: 977 552 568 Ajuntament

Lloc web: http://www.lacanonja.cat/

Adreça electrònica: pcultural@lacanonja.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.122066], [1.181180]