Fort de Millets

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Terra Alta

Municipi: Caseres

Adreça: Prop de la carretera N-420.

Descripció:
Dins l'espai històric de la batalla de l'Ebre trobem la posició del fort de Milets que el componen forts, trinxeres, pous de tirador i refugis.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Fort.

Estil: Obra popular.

Datació: 1936

Localització: Sobre un turó situat al nord-est del poble. A uns 500 metres del nucli urbà.

Descripció:

Dins l'espai històric de la batalla de l'Ebre del terme municipal de Caseres trobem la posició del fort de Milets és un conjunt dels següents elements: forts, trinxeres, pous de tirador i refugis. Els forts són estructures de formigó i maó massís, que es van construir entre 1936 i 1937 i que estan formats per diferents elements: túnels d'evacuació, nínxols de metralladores, bases per artilleria i posts de comandament o descans. Les trinxeres són rases excavades entre 1,50 i 1,80 m de profunditat, amb una amplada entre 0,80 i 1 metre. Els pous de tirador són construccions fetes a les trinxeres com a posició avançada, formades per una petita rasa que parteix de la trinxera i acaba en una excavació circular per tal de millorar la línia defensiva on estava ubicada. Els refugis són construccions formades a partir de l'excavació de petites coves, sobre els talussos del terreny emprades com àrees de descans per a la tropa. Acostumen a tenir dues boques d'accés, per a facilitar la ventilació o l'evacuació en cas d'esfondrament.

Notes històriques:

Construïda per la Generalitat republicana durant la primavera i l'estiu de 1937, preveient la desfeta del front d'Aragó i la proximitat de l'enemic a territori català, la línia fortificada dels Algars era un important punt de defensa amb refugis, forts, emplaçaments d'artilleria, observatoris, trinxeres, etc... Aquesta línia fortificada tenia com la finalitat aturar l'avanç franquista un cop caigut el front d'Aragó. Resseguint el curs del riu Cinca, anava de nord a sud, fins que entrava a territori català, on resseguia el riu Algars, nom que dóna nom a la línia fortificada a les Terres de l'Ebre. Amb la desfeta del front d'Aragó, les tropes franquistes van superar aquesta línia, establint el nou front al riu Ebre que es mantingué fins l'ofensiva republicana del 25 de juliol de 1938, donant inici a la Batalla de l'Ebre. Aquesta línia va quedar abandonada pel ràpid avanç franquista, tot i que posteriorment un dels objectius de la Batalla de l'Ebre era recuperar aquesta posició predominant per tal de fer-se forts sobre el terreny.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 26/05/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Prop de la carretera N-420.

Telèfon: 977 431 909 Ajuntament

Fax: 977 431 887 Ajuntament

Lloc web: http://www.caseres.altanet.org

Adreça electrònica: aj.caseres@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.044340], [0.254329]