Poblat ibèric de Santa Anna

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Iber

Municipi: Castellvell del Camp

Adreça: Carrer de la Costa de Santa Anna

Descripció:
A la part superior del turó de Santa Anna es conserven les restes d'un petit nucli d'època ibèrica tardana. Situat sobre un punt estratègic que domina la plana i el litoral del Camp de Tarragona, va ser descobert i excavat, inicialment, per Pere Rius i Salvador Vilaseca a la dècada de 1930.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Jaciment arqueològic. Poblat ibèric

Datació: Segle V-II aC.

Localització: En la part superior del turó de Santa Anna, al costat de la població de Castellvell.

Descripció:

Al costat sudoest de l'ermita, en una part visible i tocant les parets de la construcció adosada a ella, es troba el jaciment d'un poblat d'època ibèrica. Les excavacions que s'hi practicaren varen posar al descobert un petit poblat format per un únic barri articulat entorn un carrer central, als costats del qual es trobaven les cases. Les habitacions són totes de planta rectangular, i en el moment de la seva descoberta, el 1935, conservaven una altura d'entre 0,60 i 1 m. En total s'han documentat nou habitacions, amb unes dimensions que varien entre els 2,5 i els 3,5 metres d'amplada, de longitud desconeguda. Respecte a l'evolució d'aquest poblat, s'han identificat dues fases, una primera datada abans de mitjan del segle III aC, i una segona, a la que correspon el carrer principal i les cases, datada entorn el 250 aC. Les darreres dades, relacionades amb alguns treballs de reforma de les construccions i de recreixement dels paviments del carrer i alguna casa, es daten a finals del segle II aC.

Notes històriques:

El jaciment fou descobert el 1934 per Pere Rius i el director de l'aleshores Museu Municipal de Reus, Salvador Vilaseca. Les primeres campanyes d'excavació foren dirigides pel propi Salvador Vilaseca en entre els mesos de setembre i desembre del 1934, tot i que l'única documentació conservada és una maqueta de l'escultor Francesc Ollé, dipositada al Museu Salvador Vilaseca. Després d'aquests treballs el jaciment restà abandonat, i no serà fins el 1985 que es realitza una primera campanya de neteja i salvament del poblat, que va continuar amb una excavació l'any 1987.

No es van trobar cap tipus d'estructures defensives, i val a dir que el poblat quedà parcialment alterat per la construcció de l'ermita, en el segle XV, i d'una pedrera veïna.

Tipus: ZA, zona arqueològica

Disposició: DOGC 1807, Llei 9/1993

Data disposició: 30/09/1993

Publicació: 11/10/1993

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

MAGRIÑÀ, M., "El poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp)", Fulls de treball de Carrutxa, 19-20, Reus, 40-41, 1985.

RAMON, E., MASSÓ, J., El poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp), Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 1994.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic

Adreça: Carrer de la Costa de Santa Anna

Telèfon: 977 85 50 08 (Ajuntament)

Fax: 977 85 51 73 (Ajuntament)

Lloc web: http://castellvelldelcamp.cat/

Adreça electrònica: ajuntament@castellvelldelcamp.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.182394], [1.094470]