Casa Fortuny o Cal Boronat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Catllar, El

Adreça: Carrer de Cavallers, 6

Descripció:
Casal d'estil modernista construïda el 1907, per un arquitecte o mestre d'obres desconegut. Sembla estar bastida aprofitant una edificació anterior del 1774, com evidencia la inscripció de l'arcada de la porta principal.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Casal

Estil: Modernisme

Datació: 1907

Localització: Nucli històric

Descripció:

La casa del propietari Josep Fortuny, construïda en una placeta, destaca per la profusió d'elements decoratius en pedra artificial de la seva façana i per la irregularitat de les seves plantes. La planta baixa es divideix en dues, amb un semisoterrani amb petites finestres que donen a l'exterior i que queden encintades per l'arcada peraltada dels balcons de la planta de carrer. La porta abasta les dues alçades i soluciona la diferència amb la superior mitjançant un ornament vegetal amb el número 6 sobre la clau de volta, que fa de mènsula del balcó superior. El primer pis llueix tres balcons típicament modernistes amb la llinda de motius vegetals i la barana de ferro bombat i les tres finestres del segon pis, intercalades amb sis plafons decoratius de tema vegetal, també tenen llinda decorada, però són de dimensions reduïdes. L'eix central que marca la porta d'entrada i acaba en el capcer amb les inicials JF, l'any 1907 i un card, també té un escut de Catalunya entre el primer i segon pisos.

Els baixos i l'entresòl conformen un sòcol decorat amb peces hexagonals en la façana, amb un accés per arc rebaixat, sobre el qual neix una decoració en relleu d'estil floral que remunta la façana i simula ser el suport del balcó central del primer pis. La porta està flanquejada per obertures amb acabament de mig punt, que en la part superior inclouen els balcons de l'entresòl. El pis noble, amb un acabament que simula un carreuat, presenta tres balcons, seguint els eixos de les obertures de la planta baixa, amb llosanes sobre carteles i llindes amb arcs ondulats i decoració floral. Sobre el balcó central, precedent les obertures de les golfes, es troba un relleu amb l'escut de Catalunya. Les golfes continuen els eixos verticals amb tres finestres de petit tamany flanquejades per medallons quadrats amb decoració vegetal. El coronament està rematat per una barana de balustrs que repreenten fulles de falguera, amb un motiu central amb les inicials J F (Josep Fortuny) i la data 1907, i flanquejat per dues gerres.

Notes històriques:

Aquest edifici, com els que el flanquegen, es va construir originalment en estil renaixentista popular. Però l'any 1907 va ser transformat en un casal d'estil modernista que consta de planta baixa, entresòl, pis noble i golfes.  De la casa original es conserva l'arcada de la porta principal, que conserva la data de 1774. La façana es remata amb la inscripció de les inicials del propietari i la data de la reforma, l'any 1907.

Disposició: Catàleg de béns a protegir del Pla d'ordenadació urbanística del Catllar.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ARNAVAT, Albert; CABRÉ, Tate: Arquitectura modernista del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Diputació de Tarragona, 2011.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Observacions:

Inclòs en el Catàleg de béns a protegir del Pla d'ordenadació urbanística del Catllar.

Adreça: Carrer de Cavallers, 6

Telèfon: 977 65 31 01 (Ajuntament del Catllar)

Fax: 977 65 31 08 (Ajuntament del Catllar)

Lloc web: http://www.elcatllar.org/index.php

Adreça electrònica: info@elcatllar.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.175567], [1.325587]